Nya skollagen ur elevhälsans perspektiv

Pressmeddelande -

Nya skollagen ur elevhälsans perspektiv

Det nya numret av tidskriften Elevhälsa tar upp den nya skollagen ur elevhälsans perspektiv. Titeln är Nya skollagen – samverkan, sekretess och dokumentation. Här kommenterar, tolkar och diskuterar kunniga och erfarna representanter för alla elevhälsans yrkesgrupper, var och en ur sitt perspektiv, den nya skollagen och den praktiska tillämpningen av den.

Det krävs ett medvetet och uthålligt arbete inom elevhälsoteamen och på skolorna för att jobba enligt de nya intentionerna. Med artiklarna i detta nummer av Elevhälsa hoppas författarna och Gothia Förlag kunna ge kunskap och en bra grund för det pågående utvecklingsarbetet.

Bland skribenterna finns Kate Langenkrans, Nils Lundin, Yvonne D-Wester, Miriam Lindström, Gunilla Guvå, Johan Hallberg och Staffan Olsson.

Tidskriften Elevhälsa ges ut i fyra nummer per läsår. Varje nummer tar upp ett tema och belyser metodik, problematik och kunskapsläge samt ger praktisk vägledning. Artiklarna är författade av specialister inom berörda områden. Elevhälsa används för fortbildning och utvecklingsarbete på sko­lan och vänder sig i första hand till elevhälsan med skolsköterskan i spetsen.

Läsåret 2011/2012:
nr 1 – Nya skollagen
nr 2 – Viktiga samtal i skolan
nr 3 – Stress och psykisk ohälsa
nr 4 – Olycksfall i skolan

Prenumerationspris 596 kr/läsår.
Moms tillkommer.
2011-2012, 48 sidor/nr.

 

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, 08-462 26 77, 0737-836416, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

Förlagskontakt:
Redaktör /projektledare Birgitta Wahlman Laurell, 08-462 26 65, birgitta.w.laurell@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

Ämnen

  • Barn, barnomsorg

Taggar

  • elevhälsa
  • specialpedagog
  • skolsköterska
  • skolläkare
  • nya skolagen
  • elever
  • skolkurator

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Presskontakt

Pia Leufstedt

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06