Pressmeddelande -

Om att vänta barn på arabiska

Det har länge funnits ett behov hos barnmorskor att kunna förmedla kunskap om graviditet och förlossning till blivande föräldrar som inte har svenska som modersmål. Nu har Gothia Förlag tagit fram en kortversion av boken Vänta barn på arabiska. Boken vänder sig till alla blivande föräldrar med ara­biska som modersmål. Den beskriver på ett konkret sätt vad som händer under graviditeten, hur kvinnans kropp förändras och hur fosterutveckling sker. Kostråd och tips på hur den gravida kvinnan kan underlätta sin vardag finns också. Den tar upp hur man kan förändras emotionellt under graviditeten, hur man kan förbe­reda sig som förälder samt hur förhållandet kan påverkas. Vänta barn på arabiska tar även upp förlossningens alla faser samt smärtlindring, både med och utan läkemedel. Förslag på olika förloss­ningsställningar ges, samt hur den blivande pappan kan hjälpa till att stödja under förlossningen. I boken finns en svensk innehållsförteckning.

Boken är skriven av Ulla Björklund, mödrahälsovårdsöverläkare, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm.

Här kan du bläddra i boken:
http://www.mypaper.se/show/gothiaforlag/paper.asp?pid=345217406565396

För innehållsförteckning och mer information om Vänta barn på arabiska se www.gothiaforlag.se

Fakta om boken:
Titel: Vänta barn (på arabiska)
Författare: Ulla Björklund
ISBN: 978-91-7205-620-6
Utgivningsår 2008
48 sid
Pris: 65:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent, 08-462 26 64

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Kontakter

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06