Pressmeddelande -

Pedagogiska samtal som hjälpmedel i psykiatrin

Arbetet med personer med neurospsykiatrisk funktionsnedsättning ställer ofta särskilda krav på bemötande för att nå framgång i behandling, såväl psykologisk som medicinsk.

I den nya boken Pedagogiska samtal i psykiatrin presenteras ett arbetssätt som innebär att man utgår ifrån individens faktiska funktionsnivå, att man utforskar individens tänkande och perspektiv.  Då kan man på bästa sätt möjliggöra lärande och utveckling.

Det är ett komplext arbete att stödja och motivera personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Boken ger därför många exempel på hur diagnoserna påverkar olika situationer och hur personerna i fråga kan bemötas.

Pedagogiska samtal i psykiatrin vänder sig till den som arbetar med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såväl behandlande som administrativ personal, inom vård, omsorg, socialtjänst, skola och utbildning, personal i olika boendeformer, boendestödjare och kontaktpersoner. 

Om författaren

Marie Julin är specialpedagog och familjeterapeut med stor erfarenhet av behandling och handledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Fakta om boken

Titel: Pedagogiska samtal i psykiatrin

ISBN: 978-91-7205-909-2

Utgivningsår: 2013

Omfång: 128 sidor

Cirkapris: 190 kr

Presskontakt

David Olsson, kommunikatör, Gothia Fortbildning, 08-462 26 75,  david.olsson@gothiafortbildning.se


Ämnen

 • Sociala frågor

Taggar

 • medicin och hälsa
 • experter
 • gothia fortbildning
 • psykiatri
 • samtal
 • marie julin
 • ny bok
 • bemötande
 • neurospsykiatrisk funktionsnedsättning
 • autism
 • aspergers syndrom
 • adhd
 • damp

Fakta om Gothia Fortbildning

Den 1 januari 2013 gick Gothia Förlag och Fortbildning AB ihop och bildade Gothia Fortbildning. Resultatet är en spännande mix av böcker, kurser, konferenser, tidningar och uppdragsutbildningar. 
Vi är en stark och expansiv aktör inom kompetensutveckling för professionella inom områdena förskola & skola, medicin & hälsa, socialt arbete & omsorg och äldreomsorg. 

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Presskontakt

Pia Leufstedt

Presskontakt PR-ansvarig/Kommunikatör 08-462 26 06

Relaterat material