Pressmeddelande -

Årets hyresförhandlingar inledda

Hyresgästföreningen och GotlandsHem har nu påbörjat årets hyresförhandlingar.

GotlandsHem yrkar på en hyreshöjning om fem procent, baserat bland annat på ökade kostnader för taxor, såsom vatten, värme och el. 

–Vår förhoppning är att vi ska vara i mål med förhandlingen under hösten och att den nya hyran ska gälla från och med 1 januari 2020, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

SÅ GÅR EN HYRESFÖRHANDLING TILL

  • Förhandlingarna påbörjas oftast i september.
  • Det är hyresvärden som kallar Hyresgästföreningen till förhandling och lämnar samtidigt ett yrkande.
  • Hyresgästföreningen går igenom förslaget.
  • Representanter från Hyresgästföreningen och hyresvärden möts och förhandlar om hyrorna.
  • Om parterna inte kommer överens tas ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén, där medling och fortsatt förhandling sker.

Ämnen

  • Energifrågor

Regioner

  • Gotland


Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 600 hyreslägenheter och 400 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vi har ett varierat bostadsbestånd, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom har vi studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

För mer information om GotlandsHem, följ oss på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Kontakter

Pia Löfqvist Gustafsson

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97

Helena Davidsson

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97

Joakim Martell

Presskontakt vd GotlandsHem 0498 - 20 39 97