Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hyrorna för 2020 är klara

Efter beslut i Hyresmarknadskommittén är GotlandsHems hyresjustering klar. Höjningen blev 2,28 procent och gäller från och med 1 januari 2020.

För en genomsnittlig bostad hos GotlandsHem blir höjningen cirka 150 kronor per månad räknat på en hyra om cirka 6 700 kronor. Hyreshöjningen tas ut från och med april, vilket innebär att retroaktiv hyra för januari, februari och mars kommer fördelas på hyrorna under april, maj och juni.

För att få full täckning för driftkostnadsutvecklingen i fastighetsförvaltningen hade GotlandsHem yrkat på en hyreshöjning om 5 procent, vilket är något mer än övriga fastighetsägare på ön yrkat. Under 2018 och 2019 har GotlandsHems hyresgäster fått en hyresökning på 0,7 procent årligen.

– Det är betydligt lägre än snittet, både på Gotland och på fastlandet. Under 2019 har hyresjusteringarna i Sverige landat strax under 2 procent, vilket är en för låg nivå givet branschens nuläge och kommande utmaningar, säger Elisabeth Kalkhäll.

HYRESRÄTTER ÄR VIKTIGA PÅ GOTLAND

Som boendeform fyller hyresrätten en viktig funktion på Gotland, men det allmänna kostnadsläget och inflationsutvecklingen har inte följts av hyresjusteringar i motsvarande mån, vilket har skapat osäkerhet bland aktörerna på hyresmarknaden. En förutsättning för boendeformens utveckling är att det finns många olika aktörer som är villiga att satsa långsiktigt. Byggandet av nya hyresrätter har tagit fart under de senaste fem åren, men majoriteten av alla hyreslägenheter har byggts i GotlandsHems regi.

– Genom sitt beslut visar Hyresmarknadskommittén att vi som hyresvärd till viss del fått gehör för våra väl underbyggda argument, när det gäller att få täckning för våra kostnadsökningar. Något jag ser som en bra signal till hyresmarknaden, säger Elisabeth Kalkhäll.

Hon välkomnar att en utredning nu har tillsatts för att få ett regelverk på plats avseende förhandlingen om den allmänna hyresnivåns utveckling. Förhandlingar bygger på att det regelverk som lägger fast förutsättningarna för förhandlingarna gör parterna jämbördiga.

– Nu sätter vi vårt hopp till att utredningen resulterar i en lagstiftning som ändrar på det här. Det är mycket viktigt för hyresrättens långsiktiga utveckling, säger Elisabeth Kalkhäll.

Ämnen

Kategorier

RegionerSedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 600 hyreslägenheter och 400 lokaler, spridda över hela ön. Bostadsföretaget har även studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

För mer information om GotlandsHem, följ oss på:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Presskontakt

Pia Löfqvist Gustafsson

Pia Löfqvist Gustafsson

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Emil Karlsson

Emil Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Yvette Swartling

Yvette Swartling

Presskontakt Kommunikatör 0498 - 20 39 97
Joakim Martell

Joakim Martell

Presskontakt vd GotlandsHem 0498 - 20 39 97

GotlandsHem. Vi är där livet pågår.

Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag som är helägt av Region Gotland.

GotlandsHem äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vi har ett varierat bostadsbestånd, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse. Dessutom har vi studentlägenheter i nära anslutning till Uppsala Universitet, Campus Gotland.

GotlandsHem
Jungmansgatan 1A
621 83 Visby
Sverige