Pressmeddelande -

Ny utställning i norra fyren på Gotska Sandön

Den 4:e juni 2016 invigs utställningen Fyrliv på Gotska Sandön och utgångspunkten är Norra fyren som byggdes 1858-59. Fyrtornet var en så kallad Heidenstamsfyr som levererades i byggsats. Samtidigt byggdes också de första husen i Fyrbyn där fyrmästaren och fyrvaktarna bodde med sina familjer och där än i dag personalen som arbetar på ön bor.

Utställningen som placeras i bottenvåningen på Norra fyren, kommer att fyllas med de föremål ur Gotska Sandöföreningens samlingar som är kopplade till fyren, dess funktion och arbetet där. Text och bild lyfter här fram arbete och vardagshändelser från fyrens olika epoker. Människan kommer att stå i fokus och man får lära känna de fyrvaktmästare och den personal som verkade på ön, men också veta mer om hur det var för de fem familjer som levde i Fyrbyn under olika tider. Vad gjorde man på fritiden? Hur var det att som barn att gå i skola på en isolerad ö? Hur såg vardagen ut som hustru till en fyrvaktmästare? En av dessa kvinnor var fyrmästarhustrun Fanny Hörlin, som med sin make Gunnar kom ut till Gotska Sandön under andra världskriget då flera tusen flyktingar kom till Sandön.

I utställningen lyfts också historier och berättelser, bl.a. från den siste fyrmästaren Hörlins tid, men även ur fyrvaktare Lilljas dagbok där fyrvaktarens vardag under den andra halvan av 1800-talet beskrivs på ett målande vis.

En lyssnarstation finns på plats där man kan lyssna till olika händelser, ibland otäcka, då vardagslivets små meningsskiljaktigheter bland fyrpersonalen kunde ställa till problem. En av dessa är berättelsen om giftmordet vid Tärnuddens fyrplats 1890.

Gotska Sandöns hembygdsförening har en gedigen bilddatabas och besökaren kommer här att få botanisera i foton från bl.a. säljakt, proviantering, friluftsliv, skolarbete och fiske.

-Det är jätteroligt att utställningen Fyrliv på Gotska Sandön kommer till stånd, säger Petter Rimfors, länsstyrelsen. Bevarade fyrdagböcker tillsammans med fyrvaktare Liljas dagbok ger en unik inblick i vardagslivet på en fyrplats, ett liv som nu blir möjligt att få en bild av genom utställningen. Fyrtornets bottenvåning är en perfekt plats att visa upp det hela och genom ett förändrat avtal med Sjöfartsverket kan vi hålla bottenvåningen öppen dagtid och ge en ny upplevelse till besökarna på Gotska Sandön avslutar Petter Rimfors.

Utställningen produceras av Gotlands Museum på uppdrag av Gotska Sandöns Hembygdsförening och öppnar 4 juni 2016 på Gotska Sandön.

För mer information kontakta:
Ninni Gahnström, projektledare Fyrliv på Gotska Sandön

Tel 0498-29 27 88
ninni.gahnstrom@gotlandsmuseum.se

Ämnen

 • Evenemang

Kategorier

 • fyrdagbok
 • lillja
 • bourggström
 • fyrmästare
 • fyrar
 • arbetslivsmuseum
 • uställning
 • länstyrelsen
 • raä
 • gotlands museum
 • gotska sandöns hembygdsförening
 • gotska sandön

Regioner

 • Gotland

Föreningen Gotlands Fornvänner är huvudman för Gotlands Museum. Verksamheten, med ett 50-tal anställda, omfattar Gotlands Fornsal, Gotlands Konstmuseum och museigårdarna Norrbys, Kattlunds, Petes samt Magasin Visborg. Gotlands Museum har som affärsidé att på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra Gotlands konst, historia samt natur- kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Gotlands Museum arbetar också med rådgivning, forskning och uppdragsverksamhet inom arkeologi och byggnadsvård. Vi arbetar kontinuerligt för att förverkliga vår vision att vara ett museum för alla.

Gotlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta museer med över 300 000 besökare årligen. Gotlands Museum rankas av Tripadvisor som ett av Sveriges tio bästa museer. Vi är stolta vinnare av Stora Turismpriset 2016, för föredömliga insatser, som bidragit till att utveckla turismen Sverige.

Presskontakt

Ninni Gahnström

Presskontakt Avd. chef Sälj och Marknad 0498-29 27 88