Pressmeddelande -

The Girls Next Door

The Girls Next Door är en samlingsutställning som presenterar fem välrenommerade konstnärskap från Estland: Kai Kaljo, Marge Manko, Anna-Stina Treumund, Liina Siib och Mare Tralla. Flera av dessa konstnärer är uppmärksammade internationellt utanför Estlands gränser, såsom exempelvis Marge Monko som nyligen var aktuell med deltagande i konstbiennalen Manifesta i Tyskland. The girls next door omfattar verk i video och foto och berör ämnen som feminism, genus, queer och identitet.  Det rör sig om normer och konventioner, om utanförskap och tillhörighet.  Utställningen inblick i konsten, feminismen och samhället i dagens Estland.   

The girls next door visas bland annat Marge Monkos film Nora´s sisters (2009) med arkivbilder från Kreenholms textilfabrik, som drevs i Narva under den sovjetiska regimen, på 1950- och 60-talen. Liina Siib presenterar verket Unsocial hours (2011) där hon utforskar föreställningar om femininitet och relationer som sitter samman med produktion och konsumtion av mat. Mare Tralla tar upp ämnet nationell identitet med fokus på Ryssland och Estland genom verket Estonian farmer meets Russian minor, or.. (2008) Anna-Stina Treumund visar dokumentären Mothers (2011) som tar upp de homosexuellas villkor för att skaffa barn i Estland. Kai Kaljo visar sitt klassiska verk Loser (1997), en avskalad och självironisk film om konstnären själv. Konstnären ser rakt in i kameran och berättar om sitt dåvarande liv.

Utställningen är en del av Gotlands Konstmuseums Östersjöprofil, som handlar om att samarbeta med konstnärer och aktörer runtom Östersjön.

Visas  20 okt 2012 – 27 jan på 2013 Gotlands Konstmuseum

Välkommen till pressvisning fredagen 19 oktober kl 10.00
Då finns konstnärerna på plats för att berätta och svara på era frågor.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • utställningar
  • museum
  • kultur
  • konst
  • gotlands konstmuseum

Regioner

  • Gotland

Gotlands Museum bildades 22 maj 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner. Då gick museet under namnet Gotlands Fornsal. Fornsalen är idag namnet på det kulturhistoriska museet.

Kontakter

Angelica Blomhage

Verksamhetsansvarig, Gotlands Konstmuseum 0498 29 27 76