Pressmeddelande -

GoToWork tilldelas uppdrag av Upplands Väsby kommun

I Upplands Väsby kommun ska flera av kommunens olika kontor samlokaliseras i det nya kontorsarbetsplatserna för Upplands Väsby kommun. De nya lokalerna kommer etableras inom exploateringsområdet Väsby Entré år 2024. Syftet med genomförandet är att göra Upplands Väsby till en attraktiv kommun att arbeta i och finnas tillgängliga för medborgare i en bra miljö, för funktioner med hög besöksfrekvens.

GoToWork har till uppdrag att hjälpa kommunen, genom att skapa ett program via en förstudie, för en bättre arbetsplats. I de nya lokalerna ska kommunen kunna minimera negativa klimat- och miljöeffekter och arbeta flexibelt och mobilt. På ett sätt som är skräddarsytt efter kommunens behov och som stödjer kommunen in i en än mer utvecklad framtid.

”IT, digitaliserings, arbetsmiljötänk samt perspektiven medarbetare och medborgare var viktiga delar i anbudet som visar att GoToWork förstått kommunens behov”, skriver Björn Sundberg och Malin Löfdahl från Upplands Väsby kommun i anbudstilldelningen.

Sedan tidigare har kommunen gjort en nulägesanalys, som visade att det finns utmaningar med arbetsmiljö, lokalfunktioner samt bristande lokaleffektivitet. Denna förstudie har till syfte att ta fasta på detta. Därtill ska de olika kontoren och även enheternas behov ses över i förstudien, för att se vilka behov som kommer att behövas när kommunen flyttat till de nya lokalerna med mindre kvadratmeter per medarbetare.

I projektet för genomförandet av det nya kontorsarbetsplatserna finns effektmål för verksamheten, mål kring medborgarnyttan och mål kring ekonomiska effekter. Syftet med förstudien är att beskriva vad som behövs för att uppnå kommunens mål. Några exempel på mål är:
​- Att förbättra Medarbetarindex. Detta ska underlätta vid rekrytering med exempelvis fler sökningar per tjänst och behålla medarbetare.
​- Effektivisera samarbetet mellan olika enheter och samnyttja funktioner genom en samlokalisering.
​- Förbättra Nöjdkundindex, främst avseende frågor om bemötande och tillgänglighet för medborgare. Så att alla ska kunna besöka kommunen i anpassade och tillgängliga lokaler.
​- Ekonomiskt effektivisera kommunens lokalanvändning och utnyttja de ekonomiska resurserna på ett bättre sätt.

”Upplands Väsby visar med det här projektet att de vill skapa de bästa förutsättningarna för sina medborgare och medarbetare. De är ute i god tid och har alla förutsättningar för att lyckas. Jag tycker att det är otroligt roligt att få arbeta åt Upplands Väsby kommun, som tar detta helhetsgrepp”, berättar Charlotta Bergius, Arbetsplatsstrateg och Senior Projektledare på GoToWork.

Förstudien levereras i december 2019.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • arbetsplats
  • arbetssätt
  • gotowork

Regioner

  • Stockholm

GoToWork genomför tillsammans med våra kunder projekt och processer som utvecklar arbetssätt och arbetsmiljöer. Genom systematiska metoder och ett genuint hantverk inom process- och projektledning guidar vi våra kunder till ett unikt koncept, genom de fyra flöden som krävs för att nå framgång i en hållbar värld; Beteenden, Digital miljö, Fysisk miljö och Service.

Våra leveranser erbjuds som helhet eller i delar och omfattar alla skeden genom en förändring av lokalen och/eller arbetssätt. Från behov, förstudier och workshops. Via projektledning, ombudsfrågor och gestaltning. Till logistik och upphandling, samt implementering av arbetssätt och service.