Nyhet -

Fler effektfulla möten!

Grunden för att skapa framgångsrika organisationer och företag handlar i stor utsträckning om hur väl vi kan samverka och hur vi lyckas levandegöra vår kultur.

I en värld där tjänster och produkter är likartade så blir det mänskliga mötet och mötena avgörande för hur väl vi lyckas.

Det här håller de flesta med om, så hur gör man då för att lyckas i sin ambition med detta?

gr8 meetings och AB Värdskapet har samarbetat under många år och kommer under hösten att erbjuda en inspirationsdag för verksamheter som vill skapa en modern möteskultur som bygger på värdskapsfilosofins grunder och gr8 meetings erfarenheter om hur effektiva möten frigör tid, bidrar till verksamhetens effektivitet och ökad konkurrenskraft.

Inspirationsdagen varvas med teori och praktik och deltagarna kommer bland annat, att göra en egen skattning av ”sin möteskultur” som visar på framtida förbättringspotential. Dessutom får alla med sig verktyg och tips som kan användas direkt i den egna verksamheten.

Ämnen

  • Fackligt

Presskontakt

Micke Darmell

Presskontakt Föreläsare & Mötesevangelist 070 642 54 00

Relaterat innehåll