Pressmeddelande -

Den Ständiga Uppkopplingen

Hejsan,

Jag heter Micke Darmell och jag föreläser om det brännheta ämnet ’den ständiga uppkopplingen’. Som ett resultat av att vi alltid är uppkopplade och alltmer sällan avkopplade blir vi mer stressade, vi sover sämre och får mindre uträttat på jobbet. Jag är inte emot den nya tekniken utan är aktiv på sociala medier liksom de flesta andra. Dock vill jag vill skapa en medvetenhet kring det som händer när vi är uppkopplade dygnet runt och hur detta påverkar oss och våra relationer.

Måndagen den 15:e april kommer jag till Lund och föreläser om detta ämne på Kunskapsdagarna. Om du känner att detta är ett viktigt, intressant och aktuellt ämne vore det roligt att höra av dig för en intervju- via telefon eller face-to-face.


Hur ser det ut idag?

Stress och ohälsa ökar som bekant, och flera studier pekar på att flitigt användande av sociala medier spär på just detta. Det är inte de sociala medierna i sig som bidrar till vårt minskade välbefinnande, utan vår oförmåga att koppla ner från dem och därmed koppla av. Vi är ständigt uppkopplade, men nästan aldrig avkopplade. Vi får helt enkelt inte den mentala vila vi behöver för vår återhämtning.

Om vikten att vara avkopplad

Den respons jag får efter mina föreläsningar säger mig att detta är ett ämne som berör; jag tror att det är för att så många känner igen sig i det. Vi har nog alla sett- eller varit- kärleksparet som på den fina restaurangen sitter med varsin mobil och facebookar ut en instagramfiltrerad bild på hur mysigt de har det, istället för att faktiskt njuta av den verkliga situationen.

Det finns otaliga exempel på hur vi bara låtit mobilen ta över njutningssituationer. En push från en nyhets-app på din telefon, ett sms eller en facebookuppdatering som ska gillas kan komma mellan dig och de som befinner sig i din fysiska närvaro. Jag vill sprida budskapet om vikten av att träna upp sin förmåga att vara härvarande i sina relationer på arbetet och hemma. Min tes är att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner så kommer du att lyckas i dina relationer om du har förmågan att vara härvarande. På kuppen kommer du att öka ditt välbefinnande, minska din stress, få bättre relationer och öka din produktivitet.


Kategorier

 • alltid nåbar
 • härvaro
 • smartphones
 • stress
 • ständig uppkoppling
 • sömnbesvär

”Förmågan att fungera i ett team”, svarade Eric Schmidt, ordförande för Google, när han på det världsekonomiska forumet i Davos fick frågan om den viktigaste egenskapen de söker hos framtida anställda.

Vi lever idag i ett relationssamhälle, där förmågan att samarbeta och skapa tillsammans är nyckelfaktorer för framgång. Är dessa egenskaper något som verksamheter och dess individer kan utveckla? Är det något som kan bidra till ökat värdeskapande? Jag är helt övertygad om det.

Jag som driver gr8meetings heter Micke Darmell och jag fokuserar på två faktorer jag tror kan hjälpa dig och din organisation.

Om Möteskultur

10-25 år av ditt arbetsliv kommer du delta i möten. Trots detta har få människor kunskap om vad som krävs för att skapa goda möten. Undersökningar visar att en stor portion av våra möten tar energi från oss och verkar kontraproduktivt. Det finns alltså en enorm potential att få ett roligare arbetsliv om vi skapar en bättre möteskultur. Jag hjälper företag och organisationer att förbättra just detta. 

Om Härvaro

I en ständigt uppkopplad värld pockar sociala medier och lättuggade nyheter hela tiden på vår uppmärksamhet. Samtidigt är förmågan att vara psykiskt närvarande en av de mest egenskaper vi uppskattar allra mest hos våra medmänniskor- och det är en  egenskap som banar väg för framgång på flera plan i livet. Jag tror att oavsett om du är chef, ledare, kollega, vän, förälder eller kärlekspartner så kommer du att lyckas i dina relationer om du har förmågan att vara härvarande. 

gr8meetings kan hjälpa dig med

 • - Möteskartläggning
 • - Föreläsningar
 • - Rådgivning
 • - Processledning
 • - Workshops/ learnshops
 • - Utbildningar
www.gr8meetings.se

Presskontakt

Micke Darmell

Presskontakt Föreläsare & Mötesevangelist 070 642 54 00