Pressmeddelande -

Digitala Möten- Hur du leder människor i möten på distans

För fyra år sedan skrev Micke Darmell tillsammans med kommunikationsexperter Antoni Lacinai boken "Virtuella Möten". Det har hänt en hel del efter det. Inte minst har Corona pandemin tvingat in de flesta företag att mötas digitalt. Innan var det de globala företagen som sedan länge arbetat med digitala möten, men nu blev inkastade att börja använda de digitala verktygen som fanns till hands.

De första två månaderna tyckte de flesta att det fungerade bra och många var förvånade att det tekniska fungerade så bra. Efter två månader av att sitta hemma bakom skärmen var det inte lika positivt. Det som tidigare hade varit okej i fysiska möten var det inte längre. 

Det är svårt att skapa engagemang och involvering i fysiska möten, men det är ännu svårare i de digitala mötena. Det är en kunskapsfråga. Eftersom endast 5% av alla som leder möten är utbildade mötesledare så blir det förstås många dåliga och tråkiga möten.

Den är här boken är en pragmatisk bok med handfasta råd och konkreta verktyg så att de digitala möten skapar bättre effekt. Då grunderna för framgångsrika möten till 90% är detsamma så kommer det även att smitta av sig till möten i de fysiska rummen. 

Ämnen

  • Fackligt

Kategorier

  • möten
  • effektivitet
  • effektiva möten
  • möteskultur
  • #digitalamöten

gr8 meetings är ett litet marknadsledande företag.

Vi har ett grundmurat intresse för människor och möten. Sådana möten som du går på på jobbet, och möten mellan människor. 

Varför? Därför att vi vet att bättre möten kommer bidra till er positiva utveckling.
Det kommer föra er mot era mål. Ni kommer spara och tjäna pengar på det. Ni kommer att må bättre och vara gladare på jobbet.

I en värld där produktiviteten har gått ner de senaste 12 åren, trots att vi "effektiviserar" mer och jobbar mer än någonsin, tror vi att få koll på den interna kommunikationen är ett av de viktigaste sakerna att ta tag i om vi menar allvar med en sund digital arbetsmiljö.

Vi kan inte vara förvånade om stressen ökar samtidigt som vi inte tar tag i våra dåliga möten, att vi skickar mejl på kvällar & helger, att vi inte reder ut var och när vi kommunicerar och dessutom inte är tydliga när det gäller vår tillgänglighet. 

Skapar vi däremot arbetsplatser där alla får känna lust, mening och delaktighet så kommer effekten bli att vo får fokus på det som skapar värde och inte en massa interna processer som inte gör det.

Det är ett bra steg mot en bättre värld.

Presskontakt

Micke Darmell

Presskontakt Föreläsare & Mötesevangelist 070 642 54 00