Pressmeddelande -

Grafiska branschen sätter fokus på miljön

Den 15 maj är det dags för grafiska branschens årliga Vårkonferens på Hotell Scandic Anglais i Stockholm. I år är temat Klimatsmart företagande. Konferensen belyser klimatfrågornas inverkan på den grafiska branschen - ur flera olika aspekter - alla med bärkraft på svensk grafisk industri. Varför har GFF valt miljö som tema? – Vår bransch förmår i hög grad att ta för sig av IT-utvecklingens och mediemarknadens tekniska utmaningar men våra tryckerier har också lyckats mycket väl med att svara upp mot marknadens ökande miljömedvetande genom ett starkt engagemang i miljö- och uthållighetsfrågor. För alltfler kunder blir dessa gröna värden lika viktiga som pris, kvalitet och leveranssäkerhet vid valet av leverantör, säger Lars Josefsson, VD Grafiska Företagens Förbund. För mer information om konferensen, kontakta Maria Wikström, informationschef GFF, tel: 08-762 68 02 maria.wikstrom@grafiska.se

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Maria Wikström

Presskontakt Bransch- och Kommunikationschef +46 8 762 68 02