Pressmeddelande -

Pressmeddelande från Grafiska Företagens Förbund, 24 maj 2007

På onsdagskvällen träffade Grafiska Företagens Förbund, GFF, och Sif en treårig överenskommelse rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 maj 2007 – 30 april 2010. Idag nåddes en i stora drag motsvarande överenskommelse med Sveriges Ingenjörer. Löneökningskostnaden är beräknad till 10,2 procent för perioden, vilket är i enlighet med den nivå som industrin i övrigt träffade avtal om tidigare i år. Potterna är 3,1 procent för 2007 och 2,8 procent för vart och ett av åren 2008 och 2009. Varje tjänsteman som omfattas av Sif-avtalet är garanterad en lönehöjning om sammanlagt minst 1 000 kronor under perioden. I Sif-avtalet har en ny lägstalönnivå införts. Den innebär att tjänstemannen ska vara garanterad minst 15 000 kronor i månaden för 2007, efter 1 års anställning. I övrigt har några konsekvensändringar i de allmänna anställningsvillkoren gjorts. – Förhandlingsklimatet har varit gott och vi är nöjda med att ha nått ett avtal, säger Grafiska Företagens Förbunds förhandlingschef, Jan Bergman. När det gäller våra förhandlingar med Grafiska Fackförbundet, GF, angående nya civil- och förpackningsavtal så ska vi med hjälp av medlare försöka nå en uppgörelse innan GFs konfliktvarsel träder i kraft den 1 juni vid lunchtid. För ytterligare information kontakta Jan Bergman, 08-762 68 25 eller Maria Wikström, informationschef på GFF, 08-762 68 02.

Ämnen

  • Media, kommunikation

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 430 medlemsföretag med ca 13 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.

Kontakter

Maria Wikström

Presskontakt Bransch- och Kommunikationschef +46 8 762 68 02