Nyhet -

Graflunds ansöker om tillstånd till kameraövervakning

Sophusen inom Graflunds bostadsområden i Linköping är separata byggnader skilda från bostadshusen. Vid flera tillfällen har dessa soprum blivit utsatta för anlagd brand men dessvärre har ingen hittills kunnat ställas till ansvar.

De anlagda bränderna har medfört att de boende känt sig otrygga och de boendes trygghet är en viktig fråga för Graflunds. För att öka tryggheten och förhoppningsvis förhindra ytterligare skadegörelse ser Graflunds inte någon annan möjlighet än att anordna kameraövervakning.

Graflunds har därför ansökt hos Länsstyrelsen i Östergötland om tillstånd till att få sätta upp kameror som förhoppningsvis skall avskräcka men i värsta fall också göra det möjligt för polisen att identifiera eventuella brottslingar. I ansökan om tillstånd påpekar Graflunds att filmerna inte är tänkta att sparas någon längre tid och endast kommer att vara tillgängliga för det säkerhetsföretag som Graflunds anlitar för hanteringen.

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • boendefrågor

Regioner

  • Stockholm