Pressmeddelande -

Graflunds begraver tre oljepannor

I går påbörjades borrning för bergvärme för Graflunds hyresgäster i Timsfors i Markaryds kommun. 35 lägenheter i två fastigheter (Packaren, Bruksvägen 19 och Kontorsvägen 4 – 8 samt Markaryd 7:11, 2:ans väg  - 8) som hittills haft sin uppvärmning med hjälp av olja ska nu värmas upp med miljövänlig energi. Tre värmepannor som årligen har gjort av med 90 m³ olja går därmed i graven

 Nu blir det mer miljövänlig energi som värmer alla företagets 14 500 lägenheter, varav närmare 800 stycken i Markaryds kommun.

– Det känns kul att kunna säga att vi nu blir helt oljefria i vår uppvärmning, säger Anders Häggström, vd på Graflunds.

 Graflunds har de sista åren fokuserat på åtgärder som minskar energianvändningen i företagets förvaltning. Utrustning har successivt bytts ut mot mer miljövänlig och energisnål.

– Vi har gjort stora investeringar i effektiva system som gör att vi sparar energi, säger Anders Häggström.

 Även om investeringarna i bergvärme innebär  höga initialkostnader har företaget valt ett mer långsiktigt perspektiv. Denna inriktning stöds också av hyresgästerna som värdesätter att företaget försöker nå en uthållig användning av naturresurser.

– Våra hyresgäster värdesätter att vi försöker ha så lite påverkan på miljön som möjligt i vår förvaltning, säger Anders Häggström. Det känns också bra att vi tar vår del av ett viktigt samhällsansvar.

 

Graflunds fortsätter nu att ytterligare försöka minska den totala energianvändningen i fastighetsbeståndet och hoppas kunna dra nytta av det engagemang som finns hos företagets hyresgäster.

– Forum som Facebook ger oss ytterligare verktyg för dialog och möjligheter att ta del av den kreativitet och uppfinningsrikedom som våra hyresgäster har i dessa frågor, säger Anders Häggström.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Stockholm

Graflunds, i grunden ett drygt 50 år gammalt fastighetbolag.  Idag en ren förvaltningsorganisation med fokus på bostäder. Förvaltningsvolymen omfattar fn drygt 14 500 bostadslägenheter och en mindre volym lokaler i mellersta och södra Sverige. Affärsidén är att utveckla och erbjuda bostäder till alla som väljer att hyra istället för att äga. Visionen är att bli det självklara valet av hyresvärd.