Pressmeddelande -

Graflunds vädjar om respekt och återhållsamhet vad gäller raketer!

Inför förra årets jul- och nyårshelg gick bostadsföretaget Graflunds ut i samtliga sina bostadsområden med en information till alla boende om riskerna med fyrverkerier, raketer och smällare. Man uppmanade av hänsyn till både människor och djur till stor återhållsamhet vad gäller att smälla fyrverkerier och raketer och påpekade att avfyrande inte ska ske i närheten av bostäder.

Initiativet mottogs med stor uppskattning av många boende och inom Graflunds upplever man att det också hade god effekt. För att minimera risker och obehag går Graflunds därför även i år i god tid inför helgerna ut med motsvarande information och uppmaning. Informationen till de boende har följande lydelse:

"Varje år skadas vuxna och barn av fyrverkeripjäser, med avsprängda fingrar, hörsel- och synskador som följd. Det har också hänt att raketer kommit in på balkonger och genom fönster och förorsakat omfattande bränder och skador. Ofta utsätts också både människor och husdjur för onödigt lidande.

Åldersgränsen för att hantera fyrverkerier är 18 år och att överlåta fyrverkerier till personer som är yngre än 18 år är jämställt med att langa alkohol till minderåriga.

Smällare är helt förbjudna sedan sju år tillbaka.

Normalt får man inte anordna ett fyrverkeri utan tillstånd från polismyndigheten, men vid vissa storhelger krävs inte tillstånd för mindre avfyrande, förutsatt att det inte innebär risk för skada, sker i närheten av bebyggelse eller där en större folksamling kan förekomma.

I familjekretsen vid nyår kan det vara ett festligt inslag i firandet att fyra av några raketer. Vi vädjar dock om allmän återhållsamhet och uppmanar till mycket stor försiktighet och hänsyn till omgivningen. Självklart skall inte heller något avfyrande ske i närheten av våra bostäder. "

För mer ytterligare information och frågor, vänligen kontakta:
Anitha Wretling, Informations- och kommunikationschef, Graflunds, 016-15 35 11

Om Graflunds
Graflunds är en av Sveriges största privata förvaltare av bostäder med ca 17200 lägenheter på olika orter i Mellansverige. Bostadslägenheterna finns i Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala, Södertälje, Norrköping, Linköping samt ett antal kommuner i Stockholmsområdet. Ett av Graflunds mål med sin förvaltning är att upplevas som ett modernt, effektivt och kundorienterat företag och arbetet är inriktat på att utveckla hyresrätten som boendeform och att erbjuda till boendet hörande tjänster.

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • boendefrågor

Regioner

  • Stockholm

Graflunds är en del av D. Carnegie & Co AB (publ.) och i grunden ett drygt 50 år gammalt fastighetsbolag. Idag en renodlad och modern förvaltningsorganisation med fokus på bostäder. Förvaltningsvolymen omfattar cirka 15 000 bostadslägenheter och 100 000 m² lokaler i Mellansverige och Stockholmsområdet. Affärsidén är att utveckla och erbjuda bostäder till alla som väljer att hyra istället för att äga. Visionen är att bli det självklara valet av hyresvärd.