Pressmeddelande -

Graflunds vidtar ytterligare åtgärder mot olovlig avfallshantering

Som uppmärksammats har avfall på flera håll hanterats felaktigt vilket medfört oordning och nedskräpning i sopsugsrum och återvinningsrum. Vi på Graflunds vill erbjuda alla våra hyresgäster bra boendemiljöer och har därför satsat resurser på att motverka olovlig nedskräpning genom tydlig information om de skyldigheter och ansvar som varje hyresgäst i ett flerfamiljshus har när det gäller de gemensamma utrymmena.

Tyvärr har enskilda hyresgäster ändå fortsatt att missköta sin avfallshantering, vilket skapar obehag, otrivsel och dålig lukt.

- Hyresgäster önskar att vi tar till kraftfulla åtgärder för att stoppa dem som förstör i de gemensamma sop- och återvinningsrummen, säger Anitha Wretling, Informations- och kommunikationschef på Graflunds.

- Därför introducerar vi nu ytterligare åtgärder och aktiviteter för att stoppa den olovliga sophanteringen.

Graflunds har sedan lång tid arbetat med tydlig information och ett proaktivt värderingsarbete för att skapa trivsamma boendemiljöer där alla hyresgäster tar sin del av ansvaret för ett rent och trivsamt boendeområde. Detta arbete kommer företaget att fortsätta med. Likaså kommer Graflunds medarbetare med uppgift att informera hyresgästerna i dessa frågor att fortsätta sitt arbete. Situationen har dock förvärrats, t ex på Rydsvägen 56 och därför kommer Graflunds att genomföra ytterligare åtgärder för att motverka enskilda individers olovliga sophantering.

Dessa åtgärder genomförs med omedelbar verkan:

 • Graflunds entreprenör Crendo kommer att rondera soprummen ytterligare en gång per vecka för att plocka upp sådant som hyresgästerna inte lagt i kärlen samt rensa ut alla grovsopor som över huvud taget inte ska deponeras i dessa utrymmen. Crendo kommer alltså rondera måndagar OCH torsdagar.
 • Miljöteamet vidtar interna åtgärder för att deras åtaganden skall fungera i fortsättningen och de kommer sätta in en extra städare i området för att återskapa ordningen.
 • En spolning och rengöring av sopkärlen kommer att genomföras under de kommande två veckorna.
 • Vid kontraktskrivning för nya hyresgäster kommer ytterligare tid läggas vid att förklara soprutinerna i området.
 • Graflunds kommer att informera hyresgäster om att företaget kan komma att tillsätta extra resurser för att identifiera enskilda nedskräpare med följd att de riskerar uppsägning.
 • För mer ytterligare information och frågor, vänligen kontakta:
  Anitha Wretling, Informations- och kommunikationschef, Graflunds, 016-15 35 11

  Om Graflunds
  Graflunds är en av Sveriges största privata förvaltare av bostäder med ca 17200 lägenheter på olika orter i Mellansverige. Bostadslägenheterna finns i Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala, Södertälje, Norrköping, Linköping samt ett antal kommuner i Stockholmsområdet. Ett av Graflunds mål med sin förvaltning är att upplevas som ett modernt, effektivt och kundorienterat företag och arbetet är inriktat på att utveckla hyresrätten som boendeform och att erbjuda till boendet hörande tjänster.

  Ämnen

  • Brott

  Regioner

  • Stockholm

  Graflunds är en del av D. Carnegie & Co AB (publ.) och i grunden ett drygt 50 år gammalt fastighetsbolag. Idag en renodlad och modern förvaltningsorganisation med fokus på bostäder. Förvaltningsvolymen omfattar cirka 15 000 bostadslägenheter och 100 000 m² lokaler i Mellansverige och Stockholmsområdet. Affärsidén är att utveckla och erbjuda bostäder till alla som väljer att hyra istället för att äga. Visionen är att bli det självklara valet av hyresvärd.