Pressmeddelande -

MILJÖSMART BOENDE HOS GRAFLUNDS

- matavfall blir biogas

För nästan exakt ett år sedan infördes möjligheten för ca 70 % av Graflunds hyresgäster i området Nyfors i Eskilstuna att bidra till en hållbar utveckling. Traditionell källsortering av förpackningar, glas, papper fanns sedan tidigare men nu gavs 857 hushåll av bolagets totalt 1229 i området också möjlighet att kunna sortera sitt matavfall.

Matavfallet tas sedan omhand av Eskilstuna Energi & Miljö som i sin tur gör biogas av det. Biogas är det bränsle som idag ger de renaste utsläpp man kan få fram och som inte tillför koldioxid utan återanvänder den som redan finns i det naturliga kretsloppet.

Sorteringen är enkel, matavfallet sorteras i gröna, röda respektive lila påsar och deponeras i källsorteringsutrymmet i kärl med motsvarande färg. För att underlätta introduktionen kommer hyresgästerna under en period att kunna få gratis soppåsar av Graflunds och Eskilstuna Energi & Miljö. Påsarna finns redan nu att köpa vid kassan hos många livsmedelsbutiker och så småningom kommer de att finnas i de flesta affärer.

I samband med introduktionen förra året gick företrädare för Graflunds och Eskilstuna Energi & Miljö runt och "knackade dörr" hos samtliga berörda hyresgäster för att informera.

För att nå nya hyresgäster och fräscha upp kunskaperna hos gamla gör Graflunds nu en ny informationsdrive i frågan. Tillsammans med Energi & Miljö börjar man redan på måndag besöka hyresgäster och för att även nå hyresgäster med svårighet i svenska språket så deltar denna gång även informatörer som behärskar arabiska och kinesiska språk.

För mer ytterligare information och frågor, vänligen kontakta:
Anitha Wretling, Informations- och kommunikationschef, Graflunds, 016-15 35 11

Om Graflunds
Graflunds är en av Sveriges största privata förvaltare av bostäder med ca 17200 lägenheter på olika orter i Mellansverige. Bostadslägenheterna finns i Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala, Södertälje, Norrköping, Linköping samt ett antal kommuner i Stockholmsområdet. Ett av Graflunds mål med sin förvaltning är att upplevas som ett modernt, effektivt och kundorienterat företag och arbetet är inriktat på att utveckla hyresrätten som boendeform och att erbjuda till boendet hörande tjänster.

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

Kategorier

  • miljö

Regioner

  • Södermanland

Graflunds är en del av D. Carnegie & Co AB (publ.) och i grunden ett drygt 50 år gammalt fastighetsbolag. Idag en renodlad och modern förvaltningsorganisation med fokus på bostäder. Förvaltningsvolymen omfattar cirka 15 000 bostadslägenheter och 100 000 m² lokaler i Mellansverige och Stockholmsområdet. Affärsidén är att utveckla och erbjuda bostäder till alla som väljer att hyra istället för att äga. Visionen är att bli det självklara valet av hyresvärd.

Relaterat innehåll