Press release -

Handel av produkter som innehåller stevia har ökat kraftigt bland konsumenter

Svenska konsumenter har markant ökat regelbunden handel av produkter som innehåller stevia under det senaste året. Det visar en helt färsk undersökning* som The Real Stevia Company beställt från undersökningsinstitutet Novus, utförd bland svenska allmänheten. Idag svarar 31% att de flera gånger köpt ett livsmedel som innehåller steviolglykosider jämfört med 14% 2015. Totalt är fyra av tio svenskar medvetna om att de någon gång har köpt en produkt innehållandes steviolglykosider.

–Vi sätter stor vikt på att lära oss konsumenters kännedom och handel med stevia/steviolglykosider och det är mycket glädjande att det skett sådan stor ökning på regelbunden handel. Stevia har nu varit godkänt inom EU i knappt fem år och vi ser att det nu är väletablerat som sötningsämne bland producenter, vilket resulterat i ett större utbud till konsumenter som länge har efterfrågat det,  säger Sophia Horn af Rantzien, VD på The Real Stevia Company.

Sju av tio konsumenter (68%) anger i undersökningen att de känner till stevia/steviolglykosider, varav högst kännedom kan finnas bland kvinnor, ungdomar (18–29 år) och boende i Stockholm. I en följdfråga till den grupp som väl känner till stevia - för att utreda kunskapsnivån om steviolglykosider specifikt - svarade tre av fyra (75%) att ”steviolglykosider är ett naturligt sötningsämne som utvinns ur en växt” medan få känner till det som livsmedelsmärkningen E960.

– Produktmärkning är en konstant debatt inom EU och framförallt när det gäller stevia extrakt. Konsumenter efterfrågar transparens, eftersom de vill veta vad de stoppar i sig. Konsumenterna kallar generellt stevia extrakt för stevia och inte steviolglykosider, eller E960 som myndigheterna föreskriver. Vi är inte förvånade över att få vet vad E960 betyder, men glada att se en sådan stor kännedom bland medvetna svenska konsumenter gällande steviolglykosider. Svenska konsumenter är traditionellt mycket kunniga och det är betryggande att se steviolglykosider inte är ett nämnvärt problem bland de med god kännedom om sötningsämnen, säger Sophia Horn af Rantzien, VD på The Real Stevia Company.

Mer fakta från undersökningen:

  • 82% av de som känner till stevia har någon gång köpt en steviaprodukt
  • Stevia är det näst mest kända sötningsämnet på marknaden efter aspartam.

*Fakta om undersökningen:
Undersökningen som nu är den tredje i rad sedan 2014, genomfördes av Novus på uppdrag av The Real Stevia Company under perioden 20–26 oktober 2016. Målgrupperna för undersökningen var den svenska allmänheten 18–79 år. Resultatet är riksrepresentativt.

Topics

  • Food, Drink

Categories

  • granular

OM THE REAL STEVIA COMPANY - GRANULAR AB (publ)
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company har kontroll över hela leveranskedjan och samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Hemsida
Facebook
Twitter
LinkedIn
Youtube

Contacts

Anna Ålenius Mathson

Press contact Head of Marketing & Communications marketing, communications, pr, IR 073 383 64 29