Pressmeddelande -

Så uppfattar väljarna de svenska partierna

Så uppfattar väljarna de svenska partierna

I svensk politik finns två tydliga maktpartier med stora resurser och inflytande. Moderaterna är ett enigt maktparti. Socialdemokraterna är ett splittrat maktparti, men med breda förgreningar i det svenska samhället. Miljöpartiet uppfattas som det mest demokratiska partiet. 

En ny opinionsundersökning som Greatness PR låtit göra visar att det i svensk politik finns två tydliga maktpartier. Väljarna uppfattar självklart både Moderaterna och Socialdemokraterna som stora, resursstarka partier med makt och inflytande i svensk politik. Båda partierna har samtidigt drag av slutenhet. Beslut sker ibland bakom stängda dörrar och de avgörande besluten fattas ofta i kulisserna av mäktiga verkställande utskott, arbetsutskott etc.

Undersökningen visar samtidigt att det finns stora olikheter.

- Moderaterna ses som ett enigt maktparti som idag har det absolut största inflytandet på svensk politik. Det finns mycket litet av stridande viljor inom partiet och enigheten yttrar sig i att man ofta tycks överlåta mycket av beslutsfattandet till partiledaren, säger Arne Modig, opinionsanalytiker på Greatness PR, och fortsätter beskriva resultatet.

- Socialdemokraterna är ett mer sammansatt och splittrat maktparti. Socialdemokraternas särställning är att man ses som en stor organisation med breda förgreningar i det svenska samhället. Samtidigt ser många väljare att det inom partiet finns stridande viljor som har olika uppfattning i viktiga frågor. Att stridande viljor uppträder på partikongresserna bidrar säkert till att bygga den bilden.  Väljarna anser att partikongressen har en särskild roll när det gäller beslutsfattandet inom Socialdemokraterna.

Miljöpartiet uppfattas som det mest öppna eller demokratiska partiet. Många väljare har en bild av att vanliga partimedlemmar har stort inflytande på de beslut som fattas inom partiet. Många anser också att Miljöpartiets kongresser har en framträdande roll i det interna beslutsfattandet.

Sverigedemokraterna ses av många som ett slutet parti eller en sorts sekt. Det är en liten grupp inom partiet som bestämmer det mesta, viktiga beslut tas bakom stängda dörrar och det är partiledaren som ofta fattar de avgörande besluten.

Folkpartiet ses av många som ett slags elitparti där en liten grupp bestämmer det mesta. Centerpartiet är ett relativt resursstarkt parti som kännetecknas av stridande viljor och intern oenighet.

Kanske kan det uppfattas som oväntat att det finns likheter i bilden av Kristdemokraterna respektive Vänsterpartiet. Man kan lite tillspetsat säga att de just nu ses som ”stridspatruller”, dvs det är små grupper som bestämmer det mesta samtidigt som det finns tydligt internt stridande viljor, menar Arne Modig.

För mer information kontakta:

Arne Modig, opinionsanalytiker Greatness PR, tfn 072-164 55 42, arne.modig@greatness.se

Undersökningen 

Novus har 16 till 21 juni 2011 intervjuat 1.000 svenska väljare 18 år och äldre inom ramen för företagets Sverigepanel.

 

Ämnen

  • Media, kommunikation

Greatness Public Relations arbetar med kvalificerad kommunikation för kvalificerade kunder. Våra uppdragsgivare är engagerade företag och organisationer som vill nå ut till media, politiker, påverkare och andra nyckelaktörer. Vi arbetar gränsöverskridande inom politik, näringsliv, kultur och akademi.

Kontakter

Magnus Sjöbäck

Presskontakt Vd, journalist 070-445 15 99