Pressmeddelande -

Stort sug efter varumärkesstrategi – Greatness PR växer i it-branschen

Pr- och kommunikationsbyrån Greatness PR växer snabbt inom it- och techsektorn med kunder från hela landet. Vid förra årsskiftet blev Jörgen Lindqvist, tidigare chefredaktör på Computer Sweden, delägare i byrån.

– Vi är trovärdiga inom it-sektorn och förstår kundernas situation, både ur ett samhällsperspektiv och marknadsperspektiv. Byråns arbetsmodell passar dessutom branschen väldigt bra, säger Jörgen Lindqvist, vice vd på Greatness PR. 

Mjukvarubolaget Viedoc, molnplattformen Palantir och integrationsföretaget Icore Solutions är några av de it-bolag som på senare tid valt att samarbeta med Greatness PR.

Samtliga bolag marknadsför och säljer nischade tjänster på en global marknad där utmaningen är att ta position gentemot relativt små målgrupper. Det ställer höga krav på varumärket och företagets kommunikation som helhet.

– För att nå smala målgrupper gäller det att ha en tydlig bild över det egna varumärket och hur det ska kommuniceras för att skapa effekt.

I Palantirs fall handlar det om att nå dem som arbetar med eller har direkta kopplingar till skatt eller juridik på stora globala företag.

– Vårt företag behöver kommunicera på ett mycket precist och professionellt sätt i Europa och vi har hittat en byrå som förstår oss och vår nischade position, säger Lennart Svantesson, delägare i Palantir.

Växande krav på kvalitet på kommunikationen inom nischade teknikområden gör att allt fler it-bolag inser behovet av en strategi för hur varumärket ska positioneras. Utvecklingen har även medfört att it-bolagens erbjudande riktas till personer utan specifik it-kompetens.

– Många företag har länge kört varumärkesfrågorna på feeling men det räcker inte i dag. It-företagens kundgrupper är inte längre bara traditionella it-köpare, samtidigt medför globaliseringen ökade krav på både tillgänglighet och tydlighet, säger Jörgen Lindqvist, vice vd på Greatness PR.

– Vi har en bra metodik för att mejsla ut varumärket och sedan översätta det i konkret kommunikation som fungerar mycket bra för de flesta organisationer och b2b-företag.

För ytterligare information
Jörgen Lindqvist, vice vd Greatness PR, jorgen.lindqvist@greatness.se, 070-525 95 83

Ämnen

  • Media, kommunikation

Greatness är en strategisk kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer att nå ut med sina budskap till kunder, opinionsbildare och samhället i stort. Vi tror att all kommunikation ska vara tillgänglig och hållbar för att bygga starka varumärken och långsiktiga relationer. 

Presskontakt

Jörgen Lindqvist

Vice vd 070-525 95 83