Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Green Cargos nya sexaxliga Transmontanalok som kan dra längre och tyngre tåg. Foto: Pär Johan Wedell

Järnvägsinvesteringarna som sparar miljarder och minskar utsläppen

Dagens kapacitetsbrist kostar godstågoperatörer och varuägare miljarder. I den nya infrastrukturrapporten Bygg Framtiden pekar Green Cargo ut tre snabba åtgärder som är helt centrala för godsets framkomlighet i det befintliga järnvägssystemet och därigenom konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Att färdigställa dessa objekt snabbt ger betydande samhällsekonomiska vinster och minskade utsläpp.

Sociala medier

Presskontakt

Pressjour

Pressjour

Presskontakt 010-455 40 02
Stephan Ray

Stephan Ray

Presskontakt Presschef & ansvarig samhällskontakter

Hållbar logistik

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4 miljarder SEK (2020).