Gå direkt till innehåll
Unga, storstadsbor och män: De tillbringar mest tid i duschen

Pressmeddelande -

Unga, storstadsbor och män: De tillbringar mest tid i duschen

Årets sommar har slagit värmerekord och visst kan det vara skönt att ta sig en svalkande dusch. En ny kartläggning från sanitetsleverantören GROHE visar att en majoritet av svenskarna vanligtvis duschar mellan tre och tio minuter. Men vilka tillbringar egentligen mest tid under duschstrålen? De äldre är mest medvetna över sin vattenförbrukning. Medan männen och storstadsbor är de som tar flest duschar.

För tredje året i rad lanserar GROHE rapporten Vattenbarometern i syfte att belysa nordbornas vattenförbrukning. Årets upplaga visar att 38 procent av svenskarna tillbringar mellan sex och tio minuter i duschen. Så många som en av fyra uppger att de duschar längre än så, mellan 11 och 60 minuter. Dessutom visar årets undersökning att majoriteten av svenskarna duschar varannan dag eller oftare än så. Detta uppger hela 66 procent, vilket är en minskning med föregående års 70 procent. Mest medvetna över sin vattenförbrukning är de äldre. Bland de svarande i åldersgruppen 31–50 år uppger majoriteten att de tillbringar mellan 3-5 minuter i duschen. Resultaten visar även att de som bor i mindre städer och glesbygd tenderar att duscha mer sällan än de som bor i storstad. Nästan en av tio av dem som bor i mindre städer och glesbygd duschar endast en gång i veckan.

– Om man tittar på svenskarnas duschvanor så kan vi se att särskilt unga och de som bor i storstäder är dem som duschar längst eller flest gånger. Detta kan bero på att man antagligen bor i lägenhet och då kanske inte är lika medveten om sin vattenförbrukning som om man hade bott i hus eller villa. Genom att ta en kortare dusch kan man bespara en del vatten och att bli medveten om detta är ett bra första steg mot en mer hållbar vattenförbrukning, säger Christina Holmberg, PR & Communications Manager på GROHE.

Kvinnor och män – skillnader mellan könen
Av kvinnorna uppger 40 procent att de tillbringar mellan sex och tio minuter i duschen men med en lägre frekvens i antalet duschar. Bland männen uppger fyra av tio att de tar en dusch på 3–5 minuter. Däremot har männen en högre frekvens när det kommer till antalet duschar, då nästan hälften uppger att de duschar minst en gång varje dag.

Läs hela rapporten för Vattenbarometern 2021 här: http://thewaterbarometer.com/se/

Om undersökningen
Undersökningen är utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av GROHE. Statistiken har samlats in genom en webbenkät under perioden 22–29 april 2021 med respondenter från Sverige, Danmark, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år. Sammanlagt har 6 358 respondenter deltagit och resultatet är riksrepresentativt med en signifikansnivå på 95 procent.

Om kartläggningen
Uppgifterna om städernas vattenförbrukning är hämtad från respektive kommun eller hos kommunens vattenleverantör i de tre största kommunerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Förbrukningen bygger på allt debiterat vatten i respektive kommun under 2020. Snittet har tagits fram genom att dividera antalet liter på antalet invånare i respektive kommun.

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Holmberg, PR & Communications Manager Nordics
Tel: +46 721 81 20 91
Mail: christina.holmberg@grohe.com

Bilaga

Hur länge duschar du vanligtvis?

2021

Kvinna

Man

18–30

31–40

41–50

51–65

0–2 minuter

3 %

3 %

3 %

1 %

1 %

2 %

6 %

3–5 minuter

31 %

27 %

35 %

19 %

23 %

34 %

45 %

6–10 minuter

38 %

38 %

38 %

34 %

43 %

41 %

35 %

11–15 minuter

17 %

18 %

16 %

26 %

20 %

14 %

10 %

16–20 minuter

7 %

8 %

5 %

11 %

8 %

6 %

3 %

21–30 minuter

3 %

4 %

3 %

7 %

3 %

2 %

1 %

31–60 minuter

1 %

1 %

1 %

2 %

1 %

0 %

0 %

Längre än en timma

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

0 %

Vet ej

*

*

*

*

*

*

*

*Fråga ställdes enbart år 2020

Hur ofta duschar du?

2021

2020

Kvinna

Man

Storstad

Tätort

Glesbygd

Flera gånger om dagen

3 %

2 %

1 %

4 %

4 %

3 %

1 %

En gång om dagen

36 %

37 %

29 %

43 %

40 %

38 %

30 %

Varannan dag

27 %

25 %

28 %

25 %

24 %

28 %

29 %

Flera gånger i veckan

27 %

26 %

32 %

22 %

27 %

25 %

29 %

En gång i veckan

6 %

6 %

7%

5 %

4 %

4 %

9 %

Flera gånger i månaden

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

En gång i månaden

1 %

0 %

1 %

0 %

0 %

1 %

1 %

Mer sällan än en gång i månaden

*

0 %

*

*

*

*

*

Vet ej

*

1 %

*

*

*

*

*

Duschar inte

*

1 %

*

*

*

*

*

Ämnen


Om GROHE

GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter och har totalt över 7,000 anställda i 150 länder – varav 2,600 av dem är baserade i Tyskland. Sedan 2014 har GROHE haft en stark varumärkesportfolio hos LIXIL, den japanska tillverkaren av banbrytande vatten- och husprodukter. För att kunna erbjuda ”Pure Freude an Wasser”, är varje GROHE-produkt framtagen enligt varumärkets värderingar inom kvalite, teknik, design och hållbarhet. Välkända lösningar så som GROHE Eurosmart och GROHEs termostatserie samt banbrytande innovationer som GROHE Blue understryker varumärkets djupgående expertis. GROHE fokuserar på kundernas behov och skapar därefter intelligenta, livsförbättrande och hållbara produktlösningar som bär kvalitetsmärket ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket. GROHE tar sitt företagsansvar mycket seriöst och fokuserar på en resursbesparande värdekedja. Sedan april 2020 har sanitetsvarumärket producerat CO2-neutrala* lösningar världen över. GROHE har även ett mål att använda plastfria produktförpackningar till 2021. Under de senaste tio åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 490 design- och innovationspriser samt ett flertal hållbarhetspriser. GROHE var de första i sin bransch att vinna det tyska CSR-priset samt hållbarhetspriset 2021 i kategorierna ”Resurser” och ”Design”. Som en del av hållbarhets- och klimatkampanjen ”50 hållbarhets- och klimatledare” driver GROHE också hållbar transformation.   

*Innefattar CO2-kompensationsprojekt, läs mer på green.grohe.com

Om LIXIL

LIXIL (TSE Code 5938) tillverkar banbrytande vatten- och bostadsprodukter som löser vardagliga utmaningar och förverkligar ett bättre hem för alla, överallt. Med vårt japanska arv, skapar vi världsledande och innovativ teknik för att skapa högkvalitativa produkter som förvandlar hemmet. Men vad som gör LIXIL unikt, är hur vi gör det; genom meningsfull design, en entreprenörsanda, ett engagemang att förbättra tillgängligheten för alla och en ansvarsfull tillväxt. Vår strategi kommer till liv genom branschledande varumärken inklusive INAX, GROHE, American Standard och TOSTEM. Cirka 55,000 kollegor är verksamma i mer än 150 länder och stolta över att få tillverka produkter som berör mer än en miljard människors liv varje dag. 

Kontakter

Christina Holmberg

Christina Holmberg

Presskontakt Leader, Marketing Sweden, LIXIL EMENA. Marketing, PR & Communications +46 708 635 420

GROHE Sverige

GROHE är ett ledande varumärke inom köksinredning och kompletta badrumslösningar. GROHE har över 7.200 anställda, bland annat på försäljningskontoret i Danmark, som också är det nordiska huvudkontoret

GROHE
Kistagången 12
164 40 Kista
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum