Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gröna Bilister: Bädda för biogasboom, Gotland!

Biogasinvigningen på Gotland är försenad tre månader och sker enligt de nya planerna den 15 maj. Gröna Bilister godtar förseningen och uppmanar kommunen att bädda för biogasboom, med fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

I år ska Gotlands kommun köpa biogas motsvarande 150 000 liter bensin av Biogas Gotland AB, nästa år motsvarande 200 000 liter och därefter mer för varje år som går i sex år. Biogasen ska användas i fyra stadsbussar, främst inom Visby, samt i en successivt ökande andel av  kommunens leasingbilar. Idag har kommunen inga gasbilar alls.

- Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför uppmanar vi kommunen att se till att de har gasbilar redan till invigningen, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Biogasen utvinns ur reningsverkets rötslam i Visby och ur en kommande produktionsanläggning i Alva. Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle och är starkt positiva till Gotlands biogassatsning.


Gröna Bilister bedömer att hälften av Gotlands nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Gotland fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 300 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Gotland bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav uppemot100 kommunalt leasade.
  • Tre mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Tre mackar på Gotland bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Gotland bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Gotlands biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

Det har varit många turer kring Gotlands biogassatsning och ett tag var det osäkert om det alls skulle bli någon biogasproduktion på ön. Gröna Bilister är glada och lättade att den nu blir av och ser den tre månaders försening som en bagatell i sammanhanget.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Ämnen

Kategorier

RegionerGröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister