Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gröna Bilister berömmer Osby kommuns cykelresor och byte till miljöbilar

Osby kommun köper och leasar i första hand miljöbilar och kommunalt anställda ska cykla eller gå för resor kortare än 4 km tur/retur. Gröna Bilister är positiva, men konstaterar att kommunen vaknat sent – enligt miljömålsprogrammet är miljöbilsandelen 0 %.

Osbys miljömålsprogram anger att kommunens utsläpp av växthusgaser som ett medelvärde för perioden 2007-2017 ska vara minst 20 % lägre än utsläppen år 2004. Andelen kommunägda/leasade miljöbilar ska öka och miljökrav ställas vid upphandling av transporttjänster. Endast fordon med goda miljö- och trafiksäkerhetsegenskaper upphandlas fr.o.m. 2009 och förutsättningarna för en bilpool ska utredas. De anställda som kör regelbundet i tjänsten utbildas i sparsam körning. Gröna Bilister är positiva till kommunens inriktning.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det utmärkt att Osby nu byter till enbart miljöbilar. Det kommer också att långsiktigt minska kommunens fordonskostnader i takt med att oljepriset stiger. Det samma gäller utbildningen i sparsam körning, som minskar kommunens bränslenota, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Miljöbilen är befriad från fordonsskatt i fem år, har lägre bränslekostnader och vanligen något högre andrahandsvärde.

Gröna Bilister uppmanar Osby kommun att prioritera bilar som går på biogas eller förnybar el, i andra hand etanolbilar, elhybrider och bilar som går på förnybar dieselolja. Alla fordon bör uppfylla höga säkerhetskrav och ha motorvärmare och alkolås.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Kommunen bör alltså prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Osby har ännu inte granskats, men en omställning till enbart miljöbilar ger fina betyg.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på http://www.gronabilister.se/kommunranking-2010

Läs Osbys miljömålsprogram på http://www.osby.se/PageFiles/1673/MILJ%c3%96M%c3%85L%20OSBY%20KOMMUN%2020090209.pdf


För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister