Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gröna Bilister berömmer talldieselfabriken i Piteå – önskar snabbare utbyte till förnybar diesel på macken

SunPine har nu invigt världens första talldieselfabrik, i Piteå kommun. Fabriken producerar diesel från förnybar skogsråvara. Gröna Bilister ser en ny, skogsbaserad storindustri växa fram och uppmanar bränslebolagen att påskynda utbytet till klimatsmart biodiesel.

År 2008 investerade Södra, Sveaskog, Preem och Lars Stigsson 250 miljoner kronor i projektet att bygga världens första talldieselfabrik. Produktionen har nu kommit igång i fabriken som idag har ett 20-tal anställda.

Råtalldieseln tillverkas av tallolja, en biprodukt från skogsindustrins massaprocess. Råtalldieseln förädlas på Preems raffinaderi i Göteborg till biodiesel för dieseldrivna fordon. Målet är att producera 100 000 kubikmeter råtalldiesel om året, som minskar klimatpåverkan med cirka 250 000 ton koldioxid per år.

– Biodiesel kan användas i befintliga dieselbilar utan stora omställningar, och kan låginblandas i all diesel. Det är ett snabbt sätt att minska klimatpåverkan från dieselbilarna, samtidigt som vi minskar vårt oljeberoende och skapar arbetstillfällen lokalt. Därför förutser vi en lysande framtid för initiativ som detta, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Biodiesel tillverkas av en mängd olika råvaror, t.ex. raps, soja, palmolja, jatropha och överblivna fetter. Miljö- och klimategenskaperna varierar stort beroende på råvaran och Gröna Bilister har tidigare avvisat försök att lansera palmoljebaserad biodiesel i Sverige eftersom det kan hota regnskogen i Sydostasien.

– Biodrivmedel kan vara en viktig del av lösningen på transportsektorns klimatpåverkan, men vi måste lära oss att ställa följdfrågan hur bränslet tillverkats och av vad. Talldiesel, som görs av en restprodukt från skogsindustrin, är helt i linje med vad vi söker och uppmuntrar, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister uppmanar nu bränslebolagen att påskynda omställningen från fossil diesel till förnybar biodiesel. Statoil, Preem och OKQ8 har alla visat upp fossil diesel med upp till 30 procent biodiesel, men dessa är inte tillgängliga för normalbilisten. Det beror delvis på att endast få biltillverkare godkänner att deras bilar framförs på diesel med hög andel biodiesel.

– Peugeot godkänner att deras bilar framförs på 30 procent biodiesel, men andra tillverkare som använder exakt samma motorer gör det inte. Många märken behöver godkänna och uppmuntra att deras bilar körs på klimatsmartare biodiesel.

Gröna Bilister uppmuntrar också kommuner att köra sina dieselbilar på så hög andel biodiesel som möjligt och förutsätter att Piteå går före på detta område.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Det behövs vardagshjältar. Vi måste bli fler som tar ansvar för framtidens bilism. Med dig som medlem i Gröna Bilister ökar möjligheterna att få en bilism anpassad till människa och miljö. Det förtjänar både du och naturen. www.gronabilister.se/medlemskap

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister