Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gröna Bilister: Driv på för gasmack, Älmhult!

Älmhults kommun har beslutat att prioritera gasbilar för framtiden, men nu skjuter E.On ändå upp gasmacken till hösten eftersom det finns för få gasbilar i kommunen. Gröna Bilister är besvikna och uppmanar kommunen att göra mer för att öka antalet gasbilar i kommunen.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Älmhults biogassatsning.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Älmhults nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan. I linje med vad E.On redan uttalat är fler gasbilar också ett krav för att någon ska vilja driva en gasmack i kommunen. Gröna Bilister föreslår Älmhult fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 200 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Älmhult bör slå fast målet 200 gasbilar till år 2012, varav cirka 50 i kommunal ägo.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Älmhult bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Bygg om befintliga bilar. Sedan något år tillbaks är det tillåtet att efterhandskonvertera bensinbilar till biogasdrift, och det finns svenska och utländska företag som gör detta. Så vitt bekant har ingen bil i Älmhult ännu konverterats, trots att det skulle påskynda omställningen. Kommunen bör gå igenom sitt eget fordonsbestånd med detta som utgångspunkt.

  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen skulle t.ex. kunna anordna gemensamma gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln lokalt i Älmhult.


– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Älmhults utökade biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister