Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gröna Bilister om infrastrukturproppen: Var är nytänket?

Regeringen presenterar idag sin infrastrukturproposition, med omfattande satsningar på både väg och järnväg. Gröna Bilister saknar dock en övergripande satsning på minskat resande.

- Bilresandet har minskat tre år i rad och vi bedömer att det kommer att minska än snabbare i framtiden, i takt med att drivmedelspriserna höjs och alternativen till att sätta sig i bilen fungerar allt bättre. Regeringens förslag borde förstärka detta, istället för satsningar som stimulerar ett ökat resande och fortsatt hög klimatpåverkan från transporterna, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister poängterar att en politik för minskat resande bör utgå ifrån de vardagsresor som inte förgyller livet för den enskilda, utan upplevs som ett nödvändigt ont.

- Om ett seminarium ersätts med ett webinarium, om man kan arbeta distans en dag i veckan och om vissa tjänsteresor kan göras framför datorn istället för bakom ratten, ökar välfärden samtidigt som klimatpåverkan minskar, trafikolyckorna blir färre och behovet av ny asfalt minskar, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister vill inte lyfta fram enskilda satsningar man önskar avstå ifrån, men bedömer att det borde finnas ett tydligare transportsnålt alternativ som kan peka ut dessa. En infrastrukturproposition fokuserar normalt inte på åtgärder för minskat resande, vilket Gröna Bilister ser som en stor svaghet.

- Med dagens propositionsupplägg blir svaret på varenda fråga att man ska asfaltera mer eller lägga mer räls. Det är ett gammaldags stuprörstänk vi måste bort ifrån, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Ämnen

Kategorier


Gröna Mobilister verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och påverkansarbete.

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister