Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gröna Bilister positiva till Kristianstads centralisering av fordonsinköpen

Efter Kristianstad kommuns omsorgsförvaltnings val av dieselbilar, kommer Kristianstad nu att centralisera sin fordonsupphandling. Gröna Bilister är positiva beslutet och avvisar omsorgsförvaltningens påstående att det i de norra delarna av kommunen behövs dieselbilar.

Kristianstad är en av Sveriges ledande kommuner i omställningen till hållbar bilism, och har åtskilliga gånger berömts av Gröna Bilister för detta arbete. Men i omsorgsförvaltningens nyligen avslutade upphandling av 170 hemtjänstbilar och små lastfordon valde man aktivt bort offererade gas- och etanolbilar till förmån för dieselbilar. Efter kritik från bl.a. Gröna Bilister har kommunen nu beslutat att centralisera fordonsupphandlingen mer. Det står dock fortsatt inte klart vilka bilar omsorgsförvaltningen kommer att använda.

Gröna Bilister förutsätter att Kristianstads fordonspolicy kommer att följas, med den prioriteringsordning man slagit fast, baserat på drivmedlens miljöpåverkan:

1. gasbilar
2. elbilar
3. etanolbilar
4. hybridbilar
5. snåla dieselbilar

– Det är skandal att omsorgsförvaltningen valde dieselbilar när de erbjöds både etanolbilar och bilar som kan köras på lokalt producerad, klimatsmart biogas. Vi avvisar helt påståendena att man behöver dieselbilar i norra delarna av kommunen, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister delar Kristianstads kommunstrategs inställning att det numera är möjligt att använda biogas för praktiskt taget hela kommunens bilflotta. Detta då det förutom gasmackar i själva Kristianstad nu också går att tanka gas i Åhus, och det finns gasbilar i alla fordonsstorlekar. Utifrån detta uppmanar Gröna Bilister kommunledningen att klargöra för omsorgsförvaltningen att inriktningen för fordonsinköpen entydigt ska vara gasbilar.

– Den som byter till biogas minskar klimatpåverkan med 85 procent jämfört med en konventionell bil. Därför är Kristianstads omställning till biogas så viktig, och därför är det så ledsamt och svagt att omsorgsförvaltningen aktivt och medvetet ignorerat kommunens övergripande inriktning, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

I förvaltningens anbudsunderlag angavs att ”fordonen kommer att utvärderas lika, oberoende av vilken typ av drivmedel som används”, vilket direkt strider mot kommunens fordonspolicy. I fjol köpte förvaltningen enligt sina egna siffror bensin för nästan 2,2 miljoner kronor men biogas för endast drygt 80 000 kronor, innebärande att mindre än fem procent av bränslemängden var biogas.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Vid organisationens senaste granskning av Kristianstad fick kommunen 9 stjärnor av 10 möjliga och var en tid delad Miljöbilsbästa Kommun, en titel som nu innehas av Göteborgs stad.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister