Gå direkt till innehåll
Gröna Bilister: Prognos för miljöbilsmarknaden 2010

Pressmeddelande -

Gröna Bilister: Prognos för miljöbilsmarknaden 2010

120 000 miljöbilar av totalt 300 000 sålda bilar – en miljöbilsandel på rekordhöga 40 %. Det är Gröna Bilisters prognos för 2010, som kompletteras med fördelningen mellan olika typer av miljöbilar och en fempunkts-önskelista till regeringen.

2010 räknar Gröna Bilister med att 120 000 miljöbilar säljs, på en totalmarknad av 300 000 nya bilar. Fördelningen av miljöbilarna bedöms bli 45 % etanol, 9 % biogas, 35 % diesel, 5 % bensin, 5,5 % hybrider, 0,5 % elbilar och laddhybrider.

– Vi slår nya miljöbilsrekord 2010, men ökningen går inte så snabbt som den borde och en alltför hög andel av miljöbilarna blir fossilbränsledrivna. Biogasbilarna fortsätter sin snabba ökning och etanolbilarna står fortsatt för den största enskilda miljöbilstårtbiten, men andelen minskar om inte regeringen säkerställer att det lönar sig att tanka E85 jämfört med bensin, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz, själv gasbilist.

Enligt Gröna Bilisters prognos kommer antalet elbilar på svenska vägar att mer än fördubblas 2010 – över 1000 elbilar beräknas registreras, vilket är mer än det totalt finns idag.

– Elbilen står inför sitt marknadsgenombrott, men 2010 är det ännu främst kommuner, elbolag och entusiaster som börjar köra på el. Men redan idag finns det ingen anledning att välja en fossilbränsledriven bil, och därför hoppas vi att konsumenterna ger oss fel i vår rätt pessimistiska prognos om en ökande andel bensin- och dieseldrivna miljöbilar.

Gröna Bilister föreslår regeringen fem konkreta punkter för att påskynda miljöbilsomställningen:

1. Skärpt miljöbilsdefinition.
Dagens miljöbilsdefinition är för snäll och driver knappast på marknaden längre. 2011 bör definitionen kunna skärpas kraftigt avseende koldioxid för fossilbränslebilar och även mycket kraftigare energieffektivitetskrav på bilar som framförs på biobränslen och el. Marknaden är sedan länge beredd på en skärpt definition.

2. Förnybart billigare än fossilt.
Etanol- och gasbilar som körs på bensin gör ingen klimatnytta. Därför bör regeringen snarast säkerställa att E85 och biogas är billigare än bensin, t.ex. genom en beskattning av norsk modell, och en beskattning av fossila drivmedel baserad på kolinnehåll och klimatpåverkan.

3. Avvecklingsbeslut.
Gröna Bilisters sondering visar att det finns majoritet i riksdagen för Centerpartiets förslag att 2015 stoppa försäljningen av nya bilar som enbart kan gå på fossila drivmedel. För att ge marknaden tid att anpassa sig, bör lagförslaget komma under våren.

4. Minskad bilism.
Även miljöbilar orsakar föroreningar, klimatpåverkan och trafikolyckor. Därför bör regeringen stimulera kollektivtrafik, cykling och distansarbete, bl.a. genom att inte längre ge högst reseavdrag till bilister och lägst till cyklister.

5. Biobränsleutveckling.
Biogas, biodiesel, eldrift och etanol behöver fortsatt nationell stimulans för forskning, utveckling och marknadsintroduktion.

– Regeringen har slagit sig för bröstet över den svenska miljöbilsboomen länge nog nu. Det är dags att ta ett par nya steg för att påskynda omställningen mot hållbar bilism och inte låta 2010 bli ett mellanår.

Gröna Bilister har utnämnt biogas till Bästa Bränsle 2009, eftersom biogas har lägst klimatpåverkan, lägst hälsopåverkan och kan framställas av restprodukter. Men också etanol E85 har stora klimat-, miljö-, hälso- och fördelningspolitiska vinster jämfört med fossil bensin och diesel. Slutsatserna är i linje med Vägverkets och Naturvårdsverkets Bilindex, med EU-kommissionens biobränsledirektiv och med FN:s klimatpanels slutsatser.

– Att gå från fossilt till förnybart är ett stort steg i rätt riktning, och vi avvisar kategoriskt alla försök att likställa alla typer av miljöbilar. Välj en miljöbil, välj en som kan tankas på förnybara drivmedel och tanka rätt! Och glöm inte att källsortera ditt körande – bilen är ett av många sätt att färdas.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808
E-post: jakob.lagercrantz@gronabilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Ämnen

Kategorier


Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister