Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gröna Bilister uppmanar Söderhamn: Förverkliga biogasplanerna skyndsamt!

Söderhamns kommun överväger en lokal biogassatsning, med möjligheter att tanka gas från nästa sommar. Gröna Bilister uppmanar Söderhamns kommunstyrelse att påskynda och förverkliga biogasplanerna, med fem punkter för att stimulera den lokala efterfrågan på biogas.

I början av juni ska Söderhamns kommunstyrelse behandla en lägesrapport gällande lokal biogasproduktion, med förslaget att bilda bolaget Eko Gas för att producera biogas i samverkan med andra gästrikekommuner. En biogasmack kan invigas i Söderhamn sommaren 201. Biogasen skulle framställas i Gävle, då en lokal produktionsanläggning är kostnadsberäknad till 150-200 miljoner kronor vilket bedöms som får dyrt.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Trafikverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till planerna på att introducera biogas i kommunen.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför vore det utmärkt om Söderhamn kunde få lokal biogastillgång snart. Vi uppmanar kommunen och andra Gästrikekommuner att förverkliga planerna, säger Cecilia Carlqvist, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Söderhamn kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

  • Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten. Detta kan ske redan innan den lokala produktionen inleds. Så gör redan bl.a. Östersund.
  • 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller
    30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

  • Väl placerad gasmack. Gasmacken i Söderhamn får strategisk betydelse eftersom det i dagsläget inte finns någon gas att tanka mellan Uppsala och Sundsvall. Macken bör därför ligga intill E4:an. Macken bör ha samma standard som normala mackar, så att man kan kolla oljan och fylla på luft i däcken.

  • Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En kraftfull biogassatsning i Söderhamn ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.


För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.seÄmnen

Kategorier


Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Det behövs vardagshjältar. Vi måste bli fler som tar ansvar för framtidens bilism. Med dig som medlem i Gröna Bilister ökar möjligheterna att få en bilism anpassad till människa och miljö. Det förtjänar både du och naturen. www.gronabilister.se/medlemskap

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister