Gå direkt till innehåll
Gröna Mobilister: Budgeten kommer att leda till stora utsläppsökningar

Pressmeddelande -

Gröna Mobilister: Budgeten kommer att leda till stora utsläppsökningar

Föreningen Gröna Mobilister bedömer att förslagen i budgetpropositionen kommer att leda till stora utsläppsökningar och sämre förutsättningar för hushåll och konsumenter att ställa om.

När Gröna Mobilister läser budgetpropositionen så hittar vi många fina ord om att utsläppen av växthusgaser från transporterna måste minska, men föreningen bedömer att de konkreta förslagen istället leder till utsläppsökningar.

Ett tydligt exempel är att regeringen talar om att det är nödvändigt med en snabbare elektrifiering av fordonsflottan för att Sverige ska kunna nå klimatmålen samtidigt som man nu med omedelbar verkan slopar klimatbonusen för köp av elbilar. Andra exempel är sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt reduktionsplikt från 1 januari 2024. Ytterligare ett är omfördelningen av medel från järnväg till allmän väg där järnvägsunderhållet sänks med 750 miljoner samtidigt som vägunderhållet ska öka med en miljard. Dessutom river regeringen upp det reformerade reseavdraget där även kollektivtrafikresenärer skulle få ta del av avdraget.

Sammantaget bedömer Gröna Mobilister att det här leder till stora utsläppsökningar och sämre förutsättningar för hushåll och konsumenter att ställa om. Den nya regeringen har presenterat en budget som går direkt emot de uppsatta klimatmålen för transportsektorn.

Jesper Johansson, ordförande för Gröna Mobilister, kommenterar:

- Det är väldigt olyckligt att regeringen med den här budgeten försvårar för hushåll, konsumenter och kommuner att ställa om till att bli hållbara mobilister. Den här budgeten tvingar många att stanna kvar som fossilberoende bilister. Även de som inte vill.

  Om Gröna Mobilister

  Gröna Mobilister är en ideell förening som vill påskynda omställningen till en mobilitet som är anpassad till planetens gränser, städers dyrbara utrymmen och till landsbygdens behov. Gröna Mobilister är teknikneutrala och företräder inget särintresse när det gäller fordon, drivmedel eller val av mobilitetslösningar. Webbplats: www.gronamobilister.se

  För mer information kontakta:

  Jesper Johansson, ordförande Gröna Mobilister

  070-630 51 50

  jesper.johansson@gronamobilister.se

  Ämnen

  Kategorier


  Gröna Mobilister verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och påverkansarbete.

  Kontakter

  Jesper Johansson

  Jesper Johansson

  Presskontakt Ordförande 0706305150
  Victor Bärring

  Victor Bärring

  Presskontakt Projektledare 0730649285

  Relaterat innehåll

  Gröna Mobilister

  Gröna Mobilister är en ideell förening som verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och påverkansarbete.

  Green Mobilists Sweden is an NGO that tries to pave the way for a mobility adjusted to the planetary boundaries, the scarce space of the cities, and the needs of the countryside. We work for a sustainable mobility for everyone, regardless place of residence and economic situation.