Gå direkt till innehåll
Pristagare i Gröna Bilisters tävling Miljöbästa bil 2018. Foto: Martin Prieto Beaulieu
Pristagare i Gröna Bilisters tävling Miljöbästa bil 2018. Foto: Martin Prieto Beaulieu

Pressmeddelande -

Störst andel fossiloberoende nya bilar i små kommuner

Andelen fossiloberoende bilar i svensk nybilsförsäljning ökar och nådde 9 % år 2018. På kommunal nivå låg Hammarö i topp med 35 %. Det visar Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer. På tio-i-topplistan hittar vi flera kranskommuner till Stockholm, samt Laxå, Lund, Orust och Ronneby. Men överlag går omställningen av bilparken trögt. Därför bör den nya regeringen se till att alla nya bilar som säljs i Sverige blir fossiloberoende - inte år 2030 som Stefan Löfven lovade i regeringsdeklarationen, utan helst redan denna mandatperiod.

Det är snart bara tio år kvar till år 2030. Tills dess ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat med 70 procent jämfört med 2010, enligt klimatlagens mål. Hittills har klimatpåverkan minskat med 19 procent. Vi har alltså lång väg kvar till målet.

För att följa upp omställningsarbetet har 2030-sekretariatet utvecklat en uppsättning nationella 2030-indikatorer. Gröna Bilister har tillsammans med dem och Klimatkommunerna utvecklat en liknande uppsättning kommunala 2030-indikatorer. Dessa förvaltas och utvecklas nu av Gröna Bilister med ekonomiskt stöd av Trafikverket.

Indikatorn som visar andelen fossiloberoende nyregistrerade bilar i varje kommun är nu uppdaterad med statistik för 2018, liksom indikatorn som visar andelen nya bilar som kan köras med nollutsläpp. (Dessa begrepp förklaras längst ned i denna artikel.)

– I alltför många kommuner säljs nästan bara fossilbilar, kommenterar Per Östborn, projektledare på Gröna Bilister. För att vi ska ha en chans att nå 2030-målet är det nödvändigt att få ut många fler fossiloberoende bilar på vägarna. Bilarna måste inte nödvändigtvis vara nya; vi behöver också väcka liv i konverteringsbranschen.

Det som för närvarande bidrar till omställningen av bilparken är den accelererade försäljningen av elbilar och laddhybrider. Däremot viker gasbilsförsäljningen och försäljningen av etanolbilar riskerar att falla ned till noll i år, sedan VW slutade sälja Golf i etanolversion förra året. Några tillverkare godkänner att deras nya dieselbilar körs på förnybar diesel HVO. Tillgången på HVO kommer dock att vara begränsad en tid framöver, när palmoljeprodukten PFAD försvinner som råvara från den 1 juli.

– Den nya miljöbilsdefinitionen som ska styra offentlig upphandling kan bli ett kraftfullt verktyg för att få fart på omställningen, säger Per Östborn. Laddbara bilar och gasbilar är de bästa alternativen i dagsläget, men miljöbilsdefinitionen måste bejaka alla förnybara alternativ. Däremot finns ingen som helst anledning att upphandla bilar som är beroende av fossil bensin och diesel.

En miljöbilsdefinition som stänger dörren för fossilbilar är första steget mot ett förbud att överhuvudtaget sälja sådana bilar. I sin regeringsförklaring meddelade Stefan Löfven att inga nya bensin- och dieselbilar ska få säljas efter år 2030.

– Det är en bra inriktning, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister. Vi är dock många som undrar vad ett förbud mot bensin- och dieselbilar egentligen innebär. Formulera förbudet som ett krav på att alla nya bilar med förbränningsmotor ska vara godkända för etanol E85, HVO, biogas, eller något annat förnybart drivmedel på marknaden. Låt detta krav också gälla laddhybrider.

Att anpassa en bensinbil till E85 är enkelt och billigt, och för att låta en dieselbil gå på HVO krävs ofta ingen anpassning alls.

– Om vi väljer att tolka förbudet mot nya bensin- och dieselbilar på detta sätt finns därför ingen anledning att vänta till år 2030, fortsätter Johanna Grant. Målet bör vara att sätta stopp för försäljning av fossilbilar redan denna mandatperiod.

– Liknande krav har framförts länge, avslutar Per Östborn. Förra året föreslog Vänsterpartiet ett sådant säljstopp år 2025. Miljöpartiet föreslog år 2023. Och för drygt tio år sedan ansåg Centern att slutåret skulle ha varit 2015. Fossilbilen har redan passerat bäst-före datum.

Analys av nybilsförsäljningen på kommunal nivå och länsnivå

Även om omställningen av bilparken går trögt på riksplan finns enskilda kommuner som fått upp farten. Allra högst andel fossiloberoende nya bilar finner vi i Hammarö kommun, närmare bestämt 35 %. Av de 586 personbilar som registrerades där år 2018 var 186 elbilar och 17 var laddhybrider.

De allra flesta av de laddbara bilarna i Hammarö köptes dock inte av privatpersoner utan av hyrbilsföretag. Sådant kan snedvrida den kommunala statistiken. Kompletta rankinglistor för alla kommuner återfinns i denna excelfil, där kommunerna också rankas länsvis och uppdelade efter kommungrupp.

Nedan visas kommunernas tio-i-topp år 2018 när det gäller andelen fossiloberoende nya bilar och andelen nya bilar som kan köras med nollutsläpp.

De flesta kommuner på topplistan är rika kranskommuner till Stockholm. Det kan ha att göra med att elbilar och laddhybrider är dyra. Elbilar har fortfarande begränsad räckvidd, vilket gör att de passar bäst i pendlingskommuner nära större städer. Lund sticker ut i positiv bemärkelse bland de mellanstora städerna med sin sjunde plats. På topplistan finns också små kommuner som Laxå och Ronneby.

På länsnivå har Stockholm överlägset högst andel fossiloberoende nya bilar, vilket speglar topplaceringarna för pendlingskommunerna kring Stockholms stad. Flera Norrlandslän hamnar långt ner på listan, men jumboplatsen intas av Kalmar län, som övertrumfas med råge av de två andra smålandslänen.


Definition av fossiloberoende bilar, och av bilar som kan köras med nollutsläpp

En fossiloberoende personbil ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet. I praktiken innebär detta att elbilar, laddhybrider, gasbilar och etanolbilar räknas som fossiloberoende. Vi väntar med att kalla dieselbilar godkända för HVO fossiloberoende tills marknaden för HVO stabiliseras.

Med nollutsläppsbilar menar vi bilar som kan köras utan utsläpp av koldioxid och luftföroreningar ur ett avgasrör. I praktiken motsvarar detta elbilar, laddhybrider och vätgasbilar.


Läs mer

Debattartikel av Gröna Bilister: Alla förnybara drivmedel behövs - men inga fossilbilar

Kompletta rankinglistor för alla kommuner återfinns i denna excelfil, där kommunerna också rankas länsvis och uppdelade efter kommungrupp.

Andelen fossiloberoende nyregistrerade bilar i varje kommun, inklusive historik

Andelen nya bilar som kan köras med nollutsläpp i varje kommun, inklusive historik

De kommunala 2030-indikatorerna

Allt statistiskt underlag är hämtat från Trafikanalys

För ytterligare information kontakta

Per Östborn, projektledare, Gröna Bilister, per.ostborn@gronabilister.se

Denna granskning är ett led i Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg, som stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer

Ämnen


Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiker. Gröna Bilister är en ideell förening och grundades 1994 med stöd av Naturskyddsföreningen och WWF. Gröna Bilister vill ha en miljöanpassad utveckling av biltrafiken som gör det möjligt  för kommande generationer att ha glädje av bilen. 

Presskontakt

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister
Lars Forssells gata 33
112 15 Stockholm