Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sundsvall och Östersund planerar utökad biogassatsning – Gröna Bilister jublar

Sundsvalls och Östersunds kommuner planerar tillsammans med SCA och Mittsverigevatten AB en helt ny biogasanläggning i Sundsvall, som också ska ta emot organiskt avfall från Östersund. Gröna Bilister uppmanar de båda kommunerna att skyndsamt bygga ut biogaskapaciteten.

Gröna Bilister har tidigare utsett Östersund till Sveriges miljöbilsbästa kommun och också berömt Sundsvalls arbete för hållbar bilism. Nu planerar de båda kommunerna en kraftfull satsning på biogas, som får Gröna Bilisters gillande.

– Satsningen på att göra sträckan Sundsvall-Östersund-Trondheim till globalt ledande i omställningen till hållbara transporter är imponerande, och behöver ta nästa steg. En stor biogassatsning är klimatsmart, ekonomiskt sunt och placerar kommunerna i topp när det gäller satsningar på biogas, det bästa fordonsbränslet på marknaden, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Östersund har sedan en tid tillbaks finns en särskild lokal gasbilspremie, vilket tillsammans med de nya gasbilarna på marknaden gör att biogasanläggningens kapacitet för 450 bilar snart kan vara utnyttjad fullt ut. Därför bedömer Gröna Bilister att Östersund mycket snart behöver tillgång till mer biogas.

– Stockholm blev tagna på sängen av den rekordsnabba ökningen av efterfrågan på biogas, vilket skapar köer på gasmacken och frustration hos gasbilisten. Östersund bör se till att kapaciteten hela tiden är ett steg före efterfrågan, och sälja överskottet till andra delar av landet där det råder brist på biogas, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har tidigare granskat Östersunds biogaslansering i en särskild rapport, framtagen av Mattias Goldmann som åtskilliga gånger gästat kommunen. I rapporten anges att ”Östersunds kommuns lansering av biogas som fordonsbränsle tillhör de bättre vi sett, och många andra i landet har åtskilligt att lära från Östersund i detta avseende. Särskilt berömvärt är:

 • Kommunens köpstopp för nya bilar inför lanseringen av biogas, så att det snabbt skapades ett gasbehov.
 • Kommunens aktiva arbete för att finna gasbilsmodeller också bortom det som svenska generalagenter erbjöd.
 • Kommunens upphandling av transporttjänster, där man kräver 10 procent förnybara bränslen 2008 och 40 procent 2011, vilket hittills gett sex gasdrivna minibussar.
 • Den omfattande biogaslanseringen, bl.a. med högtidlig invigning, välbesökt seminarium och åtskilliga kringaktiviteter.
 • Prissättningen på biogas, som gör den klart konkurrenskraftig gentemot bensin och diesel.
 • Arbetet för att få andra aktörer att också byta till gasbil, med relativt stor framgång på företagssidan och begynnande genombrott hos privatbilister.
 • Utförlig information på kommunens webbplats.
 • Att gasmacken är öppen dygnet runt och att man kan betala med vanliga kreditkort.
 • Säkerställande att överskottsgas tas om hand och inte facklas av.
 • En hög benägenhet att tanka gas.

Det som framför allt bör förbättras är:

 • Gasmackens belägenhet, fjärran från allfartsvägarna.
 • Gasmacken behöver bättre vindskydd, bör få möjlighet att fylla luft i däcken etc.
 • Östersund bör ha ytterligare minst en gasmack.
 • I görligaste mån en förbättrad separation av lätta och tunga gasfordon; så länge det endast finns en gasmack bör sopbilarna tanka på ”obekväma tider”.
 • En påskyndad etablering av utökad biogasproduktion, både för att öka volymerna och minska sårbarheten – krånglar biogasanläggningen är närmaste biogas ca 40 mil bort.
 • Bilförsäljarnas kunskapsnivå och engagemang för gasbilar.

 

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronabilister.se.


För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Mattias Goldmann, Gröna Bilister
Tfn: +254-716 328 593
E-post: mattias.goldmann@gronabilister.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se


Det behövs vardagshjältar. Vi måste bli fler som tar ansvar för framtidens bilism. Med dig som medlem i Gröna Bilister ökar möjligheterna att få en bilism anpassad till människa och miljö. Det förtjänar både du och naturen.
www.gronabilister.se/medlemskap

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister