Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Taxibolag samlar kvitton - lämnar räkning för högre etanolpris till finansminister Borg

Sveriges tre största taxibolag vill fortsätta att köra sina etanolbilar på "rätt" bränsle men kan inte godta att den som gör rätt för sig ska drabbas av högre kostnader. Därför sammanställer nu Taxi 020, Taxi Kurir och Taxi Stockholm merkostnaderna för att köra på etanol, med målet att regeringen ska ta räkningen.

- En taxibil rullar över 10 000 mil om året, så den dyrare etanolen blir snabbt en nota på många miljoner. Det bör varken vi eller våra kunder bör betala - riksdag och regering har slagit fast att det ska löna sig att göra rätt. Därför kommer vi att lämna in en redovisning av våra merkostnader till finansminister Anders Borg och förutsätter att vi får dem ersatta, säger Mikael Andersson, vd på Taxi Stockholm.

Bensinbolagen har i dagarna höjt etanolpriset med 90 öre per liter, samtidigt som bensinen blivit över två kronor billigare de senaste månaderna. Man tjänar därmed långt över en krona milen på att köra sin etanolbil på bensin.

- Vi uppmanar våra åkare att fortsatt tanka etanol, men jag förstår om de tvekar när de sparar en hundring eller mer om dagen på att tanka bensin. Det är en prispolitik som är helt uppåt väggarna, säger Bengt Erkki, Vd för TaxiKurir i Stockholm.

I regeringens budgetproposition för 2009 anges att som mål att "användningen av biodrivmedel ska kunna öka snabbt och till lägre kostnader". Också tidigare har såväl den nuvarande som föregående regering varit tydliga med att det ska löna sig att tanka förnybara drivmedel. Etanol E85 minskar klimatpåverkan med 56 procent jämfört med bensin, enligt Vägverket och Naturvårdsverket.

- Vi är uppe i 40 procent miljöbilar och hade uppfattat att regeringen vill gynna företag som har miljöansvar som en del av sin affärsidé, men nu straffas vi istället. Inte bara vårt miljöarbete utan hela regeringens trovärdighet står på spel om de låter det vara billigast att tanka fel, säger Claes Löfvenberg, vd på Taxi 020.

De tre taxibolagen kommer nu att sammanställa sina merkostnader för att tanka etanol, för att därefter uppvakta finansminister Anders Borg med förfrågan om ersättning för extraordinära kostnader orsakade av en oförmåga eller ovilja från regeringens sida att följa den inriktning de själva aviserat.

- Taxibolagen kunde ha valt den enkla vägen och tankat sina etanolbilar med bensin utan att säga något; man får ju i stort sett alla miljöbilsförmåner oavsett hur man tankar och för kunden är det svårt att veta vad taxin har i tanken. Det är utmärkt att de istället tar fajten för rimligt prissatta biobränslen, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.


FÖR VIDARE INFORMATION:
Bengt Erkki, Vd, TaxiKurir i Stockholm AB, 0708-31 25 66; Claes Löfvenberg Vd, Taxi 020, 070-891 43 88; Mikael Andersson, Vd, Taxi Stockholm, 070-788 27 88; (Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808, presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45). Se även www.gronabilister.se.Finansminister Anders Borg
Näringsminister Maud Olofsson
Miljöminister Andreas Carlgren


Stockholm den 5 november 2008

Låt inte bensinen vara billigaste bränslet!

Många känner sig lurade idag. Privatbilisten som har skaffat en etanolbil för att bidra till att hejda klimatförändringarna, taxichaffisen som bytt till etanolbil för att föregå med gott exempel, kommunen som infört lokala miljöbilsförmåner för att påskynda omställningen till grönare bilism. Allt detta arbete, alla dessa positiva initiativ hotas nu av rekordbillig bensin och rekorddyr etanol E85.

Bensinbolagen har i dagarna höjt etanolpriset med 90 öre per liter, samtidigt som bensinen blivit över två kronor billigare de senaste månaderna. I skrivande stund kostar 95-oktanig bensin 10,99 kronor per liter medan E85 kostar 9,59, vilket inräknat merförbrukningen på 30 procent ger ett "bensinliterpris" på 12,47. Man tjänar alltså över en krona milen på att köra sin etanolbil på bensin.

Bensinbolagen motiverar sin prishöjning på 90 öre med att de nu säljer etanol av vinter­kvalitet med 10 procentenheter mer bensin. Men en deciliter bensin kostar bara cirka 30 öre mer än en deciliter etanol. Dessutom har bensinbolagen inte sänkt etanolpriset sedan i oktober, trots att bensinen, som utgör 15-25 procent av etanolen, blivit betydligt billigare.

Hösten 2006 var det tillfälligt billigare att tanka bensin än etanol, då minskade försäljningen av E85 månad för månad trots att antalet etanolbilar ökade. Tyvärr kan vi förvänta oss samma utveckling nu; uppemot en tredjedel av etanolbilarna kommer att tankas med bensin.

I september såldes 28 000 kubikmeter E85, ett nytt rekord för en enskild månad. Enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets gemensamma beräkningar minskar E85 såsom den tankas i Sverige klimatpåverkan med 56 procent jämfört med bensin. För varje månad som en tredjedel av etanolbilarna tankas med bensin, med 2,65 kg CO2 per liter, ökar Sveriges samlade klimatpåverkan med cirka 14 000 ton. Skulle minskningen hålla i sig hela vintern, ökar utsläppen med uppemot 70 000 ton, motsvarande de samlade årliga utsläppen från 2 000 bränsleslukande stadsjeepar!

Prisskillnaden till bensinens fördel kommer samtidigt som larmen om ekonomisk åtstramning duggar tätt. Hushåll måste spara, företag måste minska sina utgifter och kommuner måste räkna med ökade sociala kostnader. Då går det inte att begära att bilisten ska ta merkostnaden för att tanka rätt.

Det är inte rimligt att taxibolag eller privatpersoner som ställt om till biobränsle ska drabbas av högre kostnader på upp till flera kronor milen, och att den som kör på bensin får konkurrensfördelar och lägre kostnader. Riksdagen har slagit fast att den som förorenar mindre också ska betala mindre, alla sju partier i klimatberedningen var ense om detta och hade tydliga förslag på hur det kan gå till på bränslesidan.

Bensinbolagen måste ta sitt ansvar och inte sko sig på miljöns bekostnad och regeringen måste rätta till det som gått snett. Det måste snabbt bli billigare att tanka etanol än bensin, annars är regeringens klimatpolitik inte mycket värd. Det kan ske genom en prishöjning på de fossila bränslena, sänkt eller slopad moms på etanolen - eller på helt andra sätt. Vi överlåter åt regeringen att bestämma vad som är bäst för klimat och statsfinanser, men varje dag som den nuvarande situationen får fortsätta är en dag för mycket. Fixa det, och gör det nu!

Bengt Erkki
Vd, TaxiKurir i Stockholm AB

Claes Löfvenberg
Vd, Taxi 020

Jakob Lagercrantz
Ordförande, Gröna Bilister

Mikael Andersson
Vd, Taxi Stockholm

_______________________________________________
Gröna Bilister Tfn 018-320 220
Kungsgatan 16
753 32 Uppsala

www.gronabilister.se

Ämnen


Gröna Mobilister verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och påverkansarbete.

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som påverkat beslutsfattare och stöttat konsumenter inom hållbar mobilitet sedan 1994. Föreningen har nyligen genomgått ett namnbyte från Gröna Bilister till Gröna Mobilister för att bättre återspegla den verksamhet som bedrivs.

Gröna Mobilister