Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

TaxiKurir i Malmö får beröm av Gröna Bilister: Helt rätt köpa Klimattaxi!

TaxiKurir i Malmö AB har köpt upp Klimattaxi, med ett tjugotal miljöbilar. Det är i linje med att alla nya taxibilar som inskaffas ska vara miljöbilar. Senast den 31 oktober 2012 skall samtliga fordon anslutna till TaxiKurir Malmö vara miljöfordon. Gröna Bilister berömmer taxibolaget och uppmanar kommunen och myndigheter i regionen att påskynda taxis omställningsarbete.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och vi är positiva till att TaxiKurir nu också innehåller Klimattaxi, som fortsätter som eget, miljödrivet varumärke, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Gröna Bilister uppmanar Malmö och Lund kommuner samt myndigheter i regionen att påskynda omställningen till miljötaxi.

– Kommunerna är stora beställare av taxiresor för färdtjänst och skolskjuts. De bör begära att resorna sker med miljötaxi, med förtur och förhöjd ersättning för biogas och eldrift. Luftfartsverket bör ta efter kollegorna på Arlanda och ge förtur för miljötaxi. Dessutom bör alla företag och privatpersoner som beställer taxi begära miljötaxi. På så vis påskyndas omställningen mer, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister uppmanar TaxiKurir att tydligt slå fast en hierarki mellan de olika miljöbilarna, med förtur för biogas och el, därefter etanol och sist de fossila drivmedlen bensin och diesel. Det är i linje med de utsläppsvärden för klimatpåverkan som Naturvårdsverket och Vägverket anger.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte kräver att taxibilarna ska vara miljöbilsklassade.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronabilister.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:
Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig
Tfn: 0702-132 055
E-post: martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronabilister.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från vår hemsida, www.gronabilister.se/press

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. www.gronabilister.se

Det behövs vardagshjältar. Vi måste bli fler som tar ansvar för framtidens bilism. Med dig som medlem i Gröna Bilister ökar möjligheterna att få en bilism anpassad till människa och miljö. Det förtjänar både du och naturen. www.gronabilister.se/medlemskap

Kontakter

Jesper Johansson

Jesper Johansson

Presskontakt Ordförande 0706305150
Victor Bärring

Victor Bärring

Presskontakt Projektledare 0730649285

Gröna Mobilister

Gröna Mobilister är en ideell förening som verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och påverkansarbete.

Green Mobilists Sweden is an NGO that tries to pave the way for a mobility adjusted to the planetary boundaries, the scarce space of the cities, and the needs of the countryside. We work for a sustainable mobility for everyone, regardless place of residence and economic situation.