Pressmeddelande -

Experter från Grontmij får nyckelroller i Eons största offshoresatsning i Sverige

Eons vindkraftpark i närheten av Kårehamn blir företagets hittills största offshoresatsning i Sverige. Grontmijs kompetenser inom projektledning samt hälsa, säkerhet och miljö bidrar till vindkraftparken utanför Ölands kust.

– Det var Grontmijs kompetens som avgjorde. Vi har goda erfarenheter av samarbete med Grontmij i andra vindkraftprojekt, och när det gäller säkerhetsfrågorna var det erfarenheten från offshoreprojekt som var helt avgörande, säger Anders Ljungman, Eons projektchef för vindkraftparken.

Eon ska bygga 16 vindkraftverk utanför Kårehamn vid Ölands nordöstra kust. Grontmijs projektledare ansvarar för att hitta fungerande lösningar avseende nätanslutning och fundament. Effekten för vindkraftparken beräknas att bli 48 MW med en årsproduktion på cirka 180 GWh och ska försörja cirka 30 000 hushåll per år med förnybar el.

Vindkraftparken, som blir den hittills största i Östersjön, möjliggörs genom användandet av Dynamic Line Rating i elnäten. Det är en smart teknik som utökar kapaciteten i de befintliga elnäten så att inga ingrepp i naturen behöver göras.

– Vi är väldigt angelägna om att få en elanslutning som fungerar som vi vill och jobbar för att parken ska mata full effekt året runt, säger Grontmijs projektledare Per Brännström.

Vindkraftprojektet följer Eons policy inom hälsa, säkerhet och miljö (HSSE). Grontmijs kompetens inom området säkerställer att de entreprenörer som Eon anlitar följer lagar och regler samt de ytterligare krav som Eon ställer på sina samarbetspartners. I Grontmijs uppdrag ingår bland annat att ha en kontinuerlig dialog med entreprenörerna kring säkerhet och miljö.

– Som stor leverantör tar vi vårt samhällsansvar genom att minimera riskerna för att leverantörer och entreprenörer ska komma till skada. Offshoreprojekt innebär till exempel dykeriarbete som medför särskilda risker och där har Grontmij unik kompetens. Ett bra säkerhets- och miljötänk är avgörande för att man ska få uppdrag hos oss, säger Magnus Olsson, HSSE-ansvarig hos Eon.

Tekniska val baseras i stor utsträckning på Eons erfarenheter i samband med uppförandet av den nyligen driftsatta vindkraftparken Rödsand 2 i Danmark. Grontmij i Danmark agerade som rådgivare i processen från idé till färdig vindkraftpark i Rödsand samt stod för design av fundament. Specialisterna inom fundamentdesign på Grontmij i Danmark medverkar även i Kårehamn.

– Det är avgörande för en vindkraftpark till havs att ha en fungerande fundamentdesign tidigt i processen, och vårt samarbete i Rödsand fungerade alldeles utmärkt, säger Eons projektchef Anders Ljungman.

Vindkraftparken påbörjades under 2011 och beräknas vara i drift mot slutet av 2013.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Arkitektur

Kategorier

 • grontmij
 • grontmij teknikkonsult
 • eon
 • eon vind
 • vindkraftpark
 • offshore
 • kårehamn
 • öland
 • vindkraft
 • projektledning
 • hsse
 • fundamentdesign
 • grontmij danmark
 • nätanslutning
 • smarta elnät
 • dynamic line rating

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 10 000 medarbetare på närmare 300 kontor i Europa och ytterligare 50 kontor världen över, är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca 800 konsulter på ett 25-tal orter.

Kontakter

Per-Anders Tauson

Divisionschef Energi & Elkraft 010-480 2196