Pressmeddelande -

Grontmijs landskapsarkitekter gestaltar Lommas nya mötesplats i det fria

Nya Fladängsparken i Lomma blir stadens nya mötesplats med något att erbjuda människor i alla åldrar. Landskapsarkitekterna från Grontmij har gestaltat parken utifrån konceptet att bjuda på upplevelser samtidigt som det stadsparkslika och vildvuxna ges lika mycket utrymme.

Lomma centrum genomgår just nu en större förändring, som innebär att Lommas tidigare industrihamn blir en ny stadsdel. Förändringen gör att Fladängsparken får ett centralare läge, och knyter ihop det nya hamnstråket med centrum. Intill parken ligger den nya Fladängsskolan som håller på att byggas.

Grontmijs samhällsbyggnadsgrupp i Malmö hade i uppdrag att designa Fladängsskolans nya skolgård. Landskapsarkitekterna Jonas Jiborn och Henrik Näsström fick sedan i uppgift att ta fram ett skissförslag för den nya parken som vann gillade hos Lommas gatukontor.

– Det finns enorma samordningsvinster med att låta Grontmij utforma båda miljöerna, eftersom skolans elever ska kunna använda parken. Vi är väldigt nöjda med helhetskonceptet som Grontmij tagit fram med många spännande idéer, säger Ingemar Nilsson, gatuchef i Lomma kommun.

Konceptet växte fram under en workshop
Grontmijs kompetens inom el- och teleteknik har tagit fram belysningen för parken, i form av belysningsspotlights och effektbelysning. Kompetens inom vatten och avlopp samt väg och trafik har också medverkat i uppdraget. Jonas Jiborn är Grontmijs uppdragsledare i projektet med att utveckla parken. Han berättar att konceptet för Nya Fladängsparken växte fram under en workshop.

– I samband med större uppdrag brukar vi ha ett öppet gestaltningsmöte där vi brainstormar fram idéer som lägger grunden för det fortsatta arbetet. Här har vi satsat på ett organiskt formspråk som ger plats åt både det vilda och stadsparkslika. En stark trädrad och strikt häck ut mot vägen signalerar park och fungerar också som en avdelare mot den vildare delen av parken, säger Jonas Jiborn.

Fokus för gestaltningsarbetet har varit att skapa utrymmen som både Fladängsskolans elever och Lommaborna kan använda. I centrum av parken finns en anlagd kulle som kan användas till pulkabacke vintertid, ett sex meter högt klätternät och en mötesplats med perenna planteringar och vattenspel. Mötesplatsen har fått gult marktegel som knyter an till Lommas historia inom tegelindustrin, medan en annan del har en yta av stenmjöl som lämpar sig för boulespel. Genom parken löper en 400 meter lång gångstig där det också går bra att löpträna.

Den parklika delen kommer att ha ett arboretum, en samling av runt tjugo exotiska trädsorter, som till exempel pagodträd, kinesisk sekvoja och kaukasisk vingnöt. I den vilda delen har det lagts ner arbete på att bevara redan existerande växtlighet, som ek, hagtorn och hästkastanj. Gångstigen leder in till en träddunge där Fladängsskolan kan ha undervisning i biologi.

Unik platsgjuten skateboardpark
I väster gränsar parken till Höje å, där Grontmij har skapat ett 350 meter långt trädäck med specialdesignade bänkar och solstolar. Parken får även en unik platsgjuten skateboardpark som har tagits fram i samarbete med Bryggeriet i Malmö, som bland annat varit med och byggt Stapelbäddsparken. Bryggeriet, som Grontmij har tagit in som underkonsult i projektet, bygger även skateboardparken på plats.

– Den skulpturala skateboardparken som harmonierar med parkens mjuka formspråk kommer att locka både nybörjaren och den skickligare åkaren, säger Jonas Jiborn.

En viktig del av Grontmijs uppdrag har varit att ta hänsyn till strandskyddet, vilket inneburit att landskapsarkitekterna har bevarat så mycket av den naturliga växtligheten som möjligt. Uppdraget har också betytt en tät dialog med Lommas parkchef Lennart Persson.

– Arkitekterna har varit väldigt lyhörda under hela projektet. Vårt gemensamma mål har hela tiden varit att skapa en miljö där människor i olika åldrar ska kunna trivas. Det ska bli spännande att se vad Lommaborna tycker, säger Lennart Persson.

Nya Fladängsparken beräknas vara klar i samband med skolstarten i augusti eller september 2012.

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • grontmij
  • grontmij teknikkonsult
  • landskapsarkitektur
  • lomma kommun
  • nya fladängsparken
  • jonas jiborn
  • henrik näsström
  • grontmijs samhällsbyggnadsgrupp i malmö
  • fladängsskolan

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter

Kontakter

Jonas Jiborn

Landskapsarkitekt LAR/MSA 010-480 22 41

Relaterat innehåll