Pressmeddelande -

BODSTRÖM HÖR DIG

Sedan den 11 september 2001 har kampen mot terrorismen fått mycket utrymme i den politiska debatten. Ju mer tiden har gått desto mer orimliga proportioner har metoderna för att bekämpa terrorismen fått. Nu senast föreslår Thomas Bodström att man ska tillåta buggning, även av människor som inte är brottsmisstänkta. Både lagrådet, som består av landets högst uppsatta jurister, och advokatsamfundet har underkänt förslaget. Precis som Grön Ungdom tycker de att buggningen innebär ett för stort intrång i den personliga integriteten. Även om Bodström säger att han kommer att rätta sig efter en del av lagrådets och advokatsamfundets kritik, vill han fortfarande att buggningsförslaget ska träda i kraft som planterat. Han vill inte ens invänta Integretitetskommitténs förslag som kommer 2007. Det blir allt mer tydligt att Bodströms kamp mot terrorism innebär att vi tar stora kliv mot en övervakningsstat, där staten ser och hör allting som dess medborgare gör. Vi menar dock att det inte går att bekämpa terrorism genom våld eller intrång i civilas privatliv. Regeringen får helt fel väg och borde istället prioritera kampen mot terrorismens grogrunder: Fattigdom och utanförskap. Och frågan är om Bodström själv skulle vilja drabbas av de intrång i den personliga integretiten som hans föreslagna avlyssningsterror kommer att innebära för så många människor. För mer information: Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, 0704-36 86 91

Ämnen

  • Politik