Pressmeddelande -

Bort med fördomar mot HBT-personer i skolan

Den 17 maj firas IDAHO, International Day Against Homophobia. Dagen instiftades förra året för att fira att det gått femton år sedan sedan homosexualitet togs bort från WHO:s lista över sjukdomar. I Sverige har vi idag - jämförelsevis - nått långt i kampen för alla människors självklara rätt att älska vem de vill och att visa sin kärlek öppet. Men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Exempelvis innehåller läromedeln i skolan ofta fördomar mot Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner (HBT-personer). Detta bidrar starkt till den ökade homofobin i samhället, då vi får lära oss att det är konstigt och fel att vara HBT-person. I oktober 2003 presenterade RFSL Ungdom en unik studie av läromedlen på grundskole- och gymnasienivå som ger anledning till oro. Studien visade att det då fortfarande marknadsfördes läroböcker som varnar ungdomar för homosexuella. En viktig mänsklig rättighet är friheten att utforma sitt eget liv. Ett av politikens främsta syften bör vara att ta bort hindren för denna frihet. En prioriterad fråga för oss är därför att granska och rensa bort de läromedel som innehåller fördomar mot HBT-personer. Det ska helt enkelt inte accepteras att skolan bidrar till en spridning av fördomar. På så sätt kan skolan ta sitt ansvar för ett samhälle där ingen diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. För mer information: Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, 0704-36 86 91 Ellinor Scheffer, språkrör Grön Ungdom, 0702-93 55 74

Ämnen

  • Politik

Sveriges gröna röst.