Pressmeddelande -

FILDELNING OCH STUDENTERS EKONOMISKA SITUATION SKA IN I MP:S VALMANIFEST

På sitt årsmöte behandlade Grön Ungdom miljöpartiets partistyrelses förslag på valmanifest, som kommer att antas på Miljöpartiets kongress i Boräs den 25-28 maj. Det fanns en rad frågor som ungdomsförbundet ville se ett större fokus på. Bland dessa fanns fildelning och studenters ekonomiska situation. - 1,1 miljoner svenskar laddar ner musik och film på internet och den nya upphovsrättslagen gör dem till kriminella. Det är helt åt fanders och visar tydligt att den nya lagen saknar folklig förankring. Att göra nedladdning för privat bruk lagligt är en viktig fråga för unga, vid en eventuell regeringsförhandling med socialdemokraterna bör frågan prioriteras högt, säger Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom. - Miljöpartiet är redan det parti som driver frågan om en förbättrad ekomomisk situation för studenter hårdast, men det finns ytterligare förbättringar som skulle behöva göras. När det gäller sjukförsäkring är karenstiden på 30 dagar. Många studenter låter därmed bli att sjukanmäla sig, eller sjukanmäler sig så sent att det blir mer än 30 dagar om det är allvarligt. De som har avslutat sin utbildning och vill söka jobb har en karenstid på tre månader innan de kan få a-kassa, säger Ellinor Scheffer, språkrör för Grön Ungdom. Fler frågor som Grön Ungdom vill lyfta fram mer är djurrätt, hemlöshet, mediekritik, jämställdhet i skolan och elevdemokrati. Förslagen kommer att drivas av Grön Ungdoms språkrör och kongressombud på miljöpartiets kongress i maj. För mer information: Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, 0704-36 86 91 Ellinor Scheffer, språkrör Grön Ungdom, 070-293 55 74

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor