Pressmeddelande -

Grön Ungdom saknar yngre kandidater bland toppnamn

Idag presenterade Miljöpartiet de Grönas riksvalberedning
sitt förslag till kandidatlista till Europaparlamentet.
Medelåldern för de tre toppkandidaterna är 46 år och det är
väldigt högt för ett parti vars medlems- och väljarkår till
så stor del består av unga människor.

- Jag tycker att det är resursslöseri av riksvalberedningen
att att inte lyfta fram yngre kandidater på de främsta
platserna på listan till EU-parlamentet, säger Maria Ferm,
språkrör för Grön Ungom.

På de tio första namnen på förslaget till listan återfinns
Zaida Catalán, 28, Kristin Lilieqvist, 23 och Fredrik Frangeur,
25, alla tre medlemmar i Grön Ungdom.

- Jag sätter min tilltro till Miljöpartiets beslutande
medlemsomröstning där jag hoppas att någon av de yngre
kandidaterna kommer att lyftas fram till de tre främsta valbara
platserna, säger Maria Ferm.

- Då Grön Ungdoms medlemmar också har rösträtt kommer
toppen av den slutgiltiga listan ha betydligt lägre
medelålder, säger Jakop Dalunde, språkrör Grön Ungdom.

För mer information kontakta:

Maria Ferm, språkrör Grön Ungdom, 073 443 33 78
Jakop Dalunde, språkrör Grön Ungdom, 070 248 58 64

Ämnen

  • Politik

Sveriges gröna röst.