Pressmeddelande -

Seger för Grön Ungdom på mp-kongressen: Inga premier till bilinköp

Grön Ungdom drev idag igenom två krav på Miljöpartiets kongress i Uppsala. Miljöpartiet ska inte verka för att miljöbilspremien återinförs, och skrotningspremien ska inte kopplas till inköp av ny bil. Beslutet om att inte införa miljöbilspremien fattades efter votering med siffrorna 98 mot 84.

Kraven fanns i en motion som lagts fram av Grön Ungdom och som presenterades på DN Debatt i veckan. Miljöpartiet har tidigare ställt sig positiva till en rad reformer som syftar till att få folk att köpa så kallade miljöbilar. Grön Ungdom menar att premierna gynnat bilismen på bekostnad av mer hållbara transportmedel, och att även de bilar som idag klassas som ”miljöbilar” orsakar stora utsläpp, både under tillverkningsprocessen och genom bränsleutsläppen.

- Det finns utmärkta alternativ till bilen som är miljövänligare, effektivare, snabbare och bekvämare. Nu måste vi storsatsa på sådana alternativ, säger Maria Ferm, Språkrör för Grön Ungdom.

- Grön Ungdom går i spetsen för den gröna omställningen av Sverige. Miljöbilspolitiken är en återvändsgränd och kongressen var modig som vågade se detta, säger Jakop Dalunde, Språkrör för Grön Ungdom.

Maria Ferm, Språkrör Grön Ungdom, 0734 43 33 78
Jakop Dalunde, Språkrör Grön Ungdom, 0702 48 58 64

Ämnen

  • Politik

Grön Ungdom är Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund. Vi är den politiska kraft som går i spetsen för den gröna omställningen av Sverige och som aldrig någonsin viker oss när det gäller allas lika rätt.