Pressmeddelande -

Verkställ inte utvisningarna av afghaner!

Till berörda parter inom Polismyndigheten samt
rikspolischef Bengt Svenson

Verkställ inte utvisningarna av afghaner!
Vi skriver till er och vädjar om att ni inte genomför
tvångsutvisningarna av afghaner till Kabul.


Situationen i Afghanistan bedöms inte som "väpnad konflikt”
förutom i sex provinser och därför planerar Migrationsverket
nu att överlämna hundratals tvångsavvisningar som ni
förväntas genomföra. Ni förväntas skicka människor till en
del av landet, Kabul, som de utvisningshotade aldrig har besökt
och där situationen är fruktansvärd med fattigdom,
bristfällig rättssäkerhet, statens oförmåga att skydda
medborgare, stor arbetslöshet och självmordsbombningar.
Samtidigt avråder Utrikesdepartementet från alla resor till
Afghanistan med hänsyn till rådande "osäkra säkerhetsläge".
Situationen blir allt värre i krigets Afghanistan och det är
omänskligt att tvinga människor tillbaka, vilket Afghanistans
utrikesminister Dadfar Spanta håller med om.

Det har tidigare framkommit i debatten att definitionen av
termen ”väpnad konflikt” är omstridd i den nya
lagstiftningen. Det är inte rimligt att människor ska utvisas
på grund av vår lags barnsjukdomar. De afghaner som hotas av
tvångsutvisning är etablerade i Sverige med jobb, vänner och
arbete. De har bott här i flera år och har inga sociala
nätverk eller framtidsmöjligheter i Kabul. Deras liv raseras
med utvisningarna. Vi arbetar för att politiskt påverka
regeringen men fram tills situationen är annorlunda och lagen
är förtydligad ber vi er om att inte genomföra
tvångsutvisningarna av afghaner till Kabul.

Michael Williams
Vice ordförande FARR, Flyktinggruppernas och
asylkommittéernas riksråd

Maria Ferm
Språkrör Grön Ungdom

Frida Johansson Metso
Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Ämnen

  • Politik