Nyhet -

1755 meter på en vecka: Nytt borrekord med Hütte HBR608!

Under förra veckan satte Finspångs Brunnsborrning (FBB) nytt personligt borrekord med 1755 meter borrade med en maskin på en arbetsvecka. Detta var precis vad vi hoppades på när vi utformade den här maskinen i samarbete med Hütte och Gruse” säger David Johansson, delägare och VD på FBB. ”Vi är mycket nöjda!”

Finspångs Brunnsborrning grundades 1979 av Jonny Pettersson och de senaste 5 åren har företaget styrts av David, 37 och hans bror Martin, 32. Bröderna siktar på tillväxt och ser positivt på framtiden. ”Vi vill erbjuda våra uppdragsgivare effektiv och därmed ekonomisk och snabb borrning. Vi borrar fortfarande brunnar för privatpersoner och lantbruk, men de senaste åren har vi även specialiserat oss på grundläggningsborrning och stora energiborrningsprojekt, sk energilager för t.ex. stora bostadshus eller offentliga byggnader. Hütten köptes med avsikt att få en borrigg som både hanterar grundläggningsborrning och för att ytterligare effektivisera vårt inarbetade arbetssätt inom större projekt för geoenergi.”

Förra veckans rekordborrning gjordes i Norrköping och bestod av 5 hål med respektive 351 meters borrning i berg och arbetet utfördes under en normal 40-timmars arbetsvecka. Tidigare dagsbästa; 600 meter (två brunnar á 300 meter) på en lång (12,5 timmar) arbetsdag står fortfarande fast, men att hålla jämnt och högt tempo över en hel vecka är nog så viktigt anser Michael Thern och hans kollega Kjell Lilja som är Hüttens förarteam och något av ett radarpar på FBB.

Grunden till Finspångs rekordmaskin är en riktig grundläggningsklassiker; Hütte HBR605, men i ett samarbete mellan FBB, GRUSE och Hütte har man skapat en ny borriggsmodell; HBR608R. Maskinen är helt radiostyrd, har sex meters slaglängd och en vinsch som är teleskopisk och kan vinklas 90 grader åt båda håll.

Michael Thern och Kjell Lilja ser många fördelar med ”sin” Hütte, förutom att de får snabb och effektiv borrning innebär maskinens rörhanteringssystem att operatörerna får färre lyft och därmed en bättre arbetsmiljö. Dessutom ser de en tydlig besparing i drivmedel för kompressorn som driver sänkborrhammaren. ”Jämfört med traditionella 3-metersrör innebär möjligheten att använda sexmetersrör att det blir färre skarvar och därmed färre tillfällen då lyfttrycket i hammaren och hålet måste drivas upp på nytt.”

”Just nu upplever vi stor efterfrågan på geoenergi, men det känns ändå tryggt att vi skulle kunna sätta en topphammare på Hütten och utföra mer traditionella grundläggningsjobb om det skulle visa sig ett det är där det finns uppdrag i framtiden.” säger David. På frågan om den kommer att bli några fler stora maskiner för FBB i framtiden svara David: ”Potentialen i geoenergi är stor. Få energislag är idag klassade som förnybara - Geoenergi är en av dem. Lägg där till att det är en god investering för slutkunden med korta återbetalningstider. Trenden är tydlig - med ett ökat intresse bland större fastighetsägare. Så - Ja! - fortsätter marknaden utvecklas på samma positiva sätt som den gjort de senaste åren kommer också behovet på fler större maskiner öka den närmaste tiden. En säkrare och effektivare borrning bör gynna alla parter.

David avslutar med ett tack till sina kollegor i teamet bakom rekordborriggen: ”Jag vill även ta tillfället i akt att rikta ett särskilt tack till Gruse och Hütte för all tid och engagemang som är nedlagt på borriggen. Det har varit ett utvecklingsprojekt som löpt under ca 2 års tid. Bra support, tekniska lösningar, tålamod och god samarbetsvilja är några av de värdeord som hela projektet kännetecknats av. Tack för en effektiv borrigg och som bidragit till en säkrare och bättre arbetsmiljö bland våra medarbetare!”

Relaterade länkar

Ämnen

 • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

 • gruse
 • slaglängd
 • rördrivning
 • grundläggning
 • energilager
 • energibrunn
 • sänkborrhammare
 • dth
 • hütte
 • borrigg

Kontakter

Helena Nygren

Presskontakt Ägare Ekonomi & marknad +46738330608