Gå direkt till innehåll

Kontakt

Ann Mattsson

Ann Mattsson

Avdelningschef Utveckling, kvalitet och miljö
Emma Nivert

Emma Nivert

Gruppchef Process 031-64 74 00
Emilie Grubbström

Emilie Grubbström

Miljöingenjör 031-64 74 10 / 0705-79 74 10
Cecilia Press

Cecilia Press

Miljöingenjör 031-64 74 04
Bob Cermann

Bob Cermann

Gruppchef Verkstad 031-64 74 00

Robert Kulka

HR-specilaist Stab 031-64 74 00
Malin Olsson

Malin Olsson

Avdelningschef Projekt och planering 031-64 74 00
Hanna Strand

Hanna Strand

Avdelningschef Teknisk försörjning 031-64 74 00
Andreas Bodin

Andreas Bodin

HR-specialist Stab 031-64 74 00
Anders Hansson

Anders Hansson

Driftchef 031-64 74 21
Dag Lorick

Dag Lorick

Utvecklingsingenjör 031-64 74 37
Maria Udén Lohnér

Maria Udén Lohnér

HR-specilaist 031-64 74 00
Gert Sahlén

Gert Sahlén

Gruppchef Fastighet 031-64 74 00
Zin Ibrahim

Zin Ibrahim

Gruppchef laboratorie (vik) 031-64 74 00
Jan Karlsson

Jan Karlsson

Programledare Nya Rya 031-64 74 98
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33
Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg