Gå direkt till innehåll
- Vi har skickat ut en enkät till de elever och lärare som besökte oss förra året och frågat om hur de upplevde sitt besök, berättar Ellinor Günther, kommunikationsansvarig på Gryaab.
- Vi har skickat ut en enkät till de elever och lärare som besökte oss förra året och frågat om hur de upplevde sitt besök, berättar Ellinor Günther, kommunikationsansvarig på Gryaab.

Nyhet -

Elever och pedagoger nöjda med sitt besök på Gryaab

Gryaab har genomfört en kvalitativ undersökning om vår studiebesöksverksamhet för mellanstadieelever. 98 procent av eleverna som deltog i undersökningen tycker att det Gryaab gör är bra och 96 procent av dem vet vad man får spola ner i toaletten.

Ville få en bild av hur lärare och elever upplever besöket

- Vi arbetar aktivt för att erbjuda givande besök för elever i årskurs 4-6. Vi anpassar besöken efter den grupp som kommer, för att så många som möjligt ska få ut så mycket som möjligt av besöket. Därför har vi skickat ut en enkät till de elever och lärare som besökte oss under 2023 om hur de upplevt besöken, hur vi anpassat besöken efter klassernas behov samt vad eleverna lärt sig under besöket, berättar Ellinor Günther, som är kommunikationsansvarig på Gryaab och en av två som guidar mellanstadieklasser.

Trevligt bemötande och bra anpassning

170 elever och 44 lärare besvarade enkäten. Resultaten av lärarenkäten visar att de svarande lärarna tycker att de fått ett trevligt bemötande av Gryaabs personal, att besöket gav förståelse för Gryaabs verksamhet, att informationen var lätt att förstå och att besöket var väl anpassat efter elevernas behov. De pedagoger som svarat på enkäten använder vår skolsajt Spoleborg för att förbereda eleverna innan besöket och är nöjda med innehållet på skolsajten. Många skriver också att de följer upp studiebesöket genom samtal eller prov i klassrummet.

"Gryaab renar vattnet så havet mår bra"

Resultaten av elevenkäten visar bland annat att:

  • 98 procent av eleverna tycker att det Gryaab gör är bra.
  • 96 procent av eleverna vet vad man får spola ner i toaletten.
  • Hela 99 procent av eleverna hade koll på att skräpet ska slängas i en papperskorg och 99 procent svarar att de också slänger skräpet där.
  • 62 procent svarar att besöket var bra, intressant eller till och med superbra. 14 procent svarar att besöket var ”helt okej” och 24 procent var negativa kommentarer om främst lukt.

- Även om *en ganska liten del av eleverna och lärarna besvarat enkäten, stämmer svaren ändå väl överens med den bild vi har av våra skolbesök; många barn och pedagoger är nöjda och tycker att det är kul och intressant att komma till Gryaab på besök, även om många tycker att det luktar illa, säger Ellinor Günther.

*Ungefär 2 000 mellanstadieelever kommer varje år på studiebesök på Gryaab.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sofia Cullberg

Sofia Cullberg

Presskontakt Kommunikatör 031-64 74 04
Ellinor Günther

Ellinor Günther

Presskontakt Kommunikationsansvarig 031-64 73 33

Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds via tunnlar till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper du både Gryaab och havet.

Gryaab AB
Norra Fågelrovägen 3
418 34 Göteborg