Pressmeddelande -

GS arbetslöshetskassa sänker avgiften och förbundet inför inkomstförsäkring

1 januari 2011 sänker GS arbetslöshetskassa medlemsavgiften med 200 kronor.– Anledningen till sänkningen av avgiften är att arbetslösheten inom GS verksamhetsområde har sjunkit. Avgiftssystemet är fortfarande orättvist men jag är säker på att sänkningen kommer som en glad nyhet för många, säger Erik Georgii, GS vice ordförande och även ordförande GS a-kassa. 

I samband med sänkningen inför GS inkomstförsäkring för sina medlemmar. Försäkringen ska fylla ut ersättningen från A-kassan till 80 % av tidigare lön. Införandet av försäkringen innebär en något höjd medlemsavgift.

Detta innebär att alla som är medlemmar i båda organisationerna totalt sett får en lägre kostnad per månad men en större trygghet vid arbetslöshet. GS ser redan en positiv trend med ökning av medlemstalet och tror fler ansluter sig i samband med dessa två nyheter, både till förbundet och A-kassan.

– Bakgrunden till att GS inför inkomstförsäkring är de urusla villkoren i dagens a-kassa. Dåliga ersättningsvillkor skapar rädsla för arbetslöshet och gör att vi tillsammans får det svårare att hävda fackliga krav. Försäkringen är tidsbegränsad, egentligen är vår uppfattning att det krävs politiska beslut för att åtgärda bristerna i A-kassan och det kommer vi att fortsätta arbeta för, avslutar GS ordförande Per-Olof Sjöö. 

För mer information kontakta:
Anette Vahlne, kommunikationschef 010-470 83 58
Yesinde Aluko, Informationsansvarig GS Arbetslöshetskassa, 010-470 68 30
GS består av före detta Skogs- och Träfacket samt Grafiska Fackförbundet Mediafacket som har gått samman till en kraftfull aktör med över 65 000 medlemmar.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • gs facket
  • arbetslöshetskassa
  • a-kassa