Pressmeddelande -

GS vidtar stridsåtgärder som startar 1 juni klockan 06.00

Avbrutna förhandlingar med SLA om nytt skogsavtal. Arbetsgivarens krav på försämringar i avtalet gällande arbetstagardefinitionen kan GS aldrig acceptera. GS varslar om strejk. Skogsavtalet löper ut den sista maj och berör 3000 av förbundets medlemmar.
– Det är beklämmande att SLA inte förstår vilka konsekvenser det här får. Arbetsgivare skulle inte anställa skogsarbetare när de istället skulle kunna anlita varje enskild person som enskild företagare. Alla rättigheter och skydd som anställda har i sitt kollektivavtal skulle försvinna och den som säljer sig till lägsta pris skulle få uppdragen. Det här kan vi inte acceptera, det påverkar våra medlemmars framtid, säger avtalssekreterare Tommy Andersson.

– Arbetsgivaren vill gå tillbaka 50 år i tiden och det skulle skapa en delvis oreglerad skogsmarknad samt dumpning av sociala villkor i skogen. Vi måste värna om våra medlemmars anställningsvillkor och trygghet därför går vi nu ut i strejk, säger ordförande Per-Olof Sjöö.

– Dessutom innebär försämringar i arbetstagardefinitionen att många seriösa entreprenörer skulle få problem. Många av dem vill nämligen ge sina anställda bra villkor. Alla som arbetar i skogen ska ha samma villkor och förutsättningar. Detta innebär att företagare slås ut och det påverkar inte bara våra medlemmar utan även förutsättningarna att bo och verka i glesbygden, avslutar Per-Olof Sjöö.

Fakta om strejken som träder i kraft den 1 juni klockan 06.00

Omfattning:
All maskinellt avverkningsarbete, utforsling av virke, maskinreparationsarbete,
plantskolearbete samt utlämning/utlastning av plantor.

Vilka företag i den första åtgärden:
Sveaskog
Stora Enzo Skog AB
SCA Skog AB
Holmen Skog AB
Bergvik Skog Plantor AB
Svenska Skogsplantor AB

För mer information kontakta:
Anette Vahlne, kommunikationschef GS 010-470 83 58

GS består av före detta Skogs- och Träfacket samt Grafiska Fackförbundet Mediafacket som har gått samman till en kraftfull aktör med över 65 000 medlemmar.

Ämnen

  • Fackligt