Pressmeddelande -

Småhusbyggandet på rekordlåga nivåer

Trä- och Möbelföretagen spår att 6 500 småhus påbörjas under 2011 enligt senaste Trähusbarometern. Prognosen för 2011 har därmed sänkts från 7 500 småhus i januari.

Utvecklingen går åt fel håll. Trots att mer än hälften av Sveriges kommuner uppger att de har bostadsbrist så minskar byggandet av småhus. Regeringens bostadspolitik har havererat och de presenterar inga idéer om hur att lösa bostadsbristen. Jobb och bostäder hänger samman. En fungerande och rörlig arbetsmarknad kräver en fungerande bostadsmarknad annars hämmas tillväxten.

– Nu behövs det snabba och kraftfulla åtgärder från både regeringen och kommunerna för att få fart på byggandet. Det gäller alla typer av bostäder för att skapa en rotation på bostadsmarknaden. Annars kan vi förvänta oss ytterligare varsel inom trähusindustrin säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Läs mer på: http://www.tmf.se/web/Smahusindustrin_sanker_prognos.aspx

För mer information kontakta:

Anette Vahlne, kommunikationschef 010-470 83 58

GS består av före detta Skogs- och Träfacket samt Grafiska Fackförbundet Mediafacket som har gått samman till en kraftfull aktör med över 65 000 medlemmar.

Ämnen

  • Byggnadsindustrin, branschfrågor

Kategorier

  • småhusbyggandet